Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW organizatorem XXV Kongresu SERiA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXV Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), który zostanie zorganizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 11-13.09.2018 roku. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem przewodnim „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”. Kongres skierowany jest zarówno do przedstawicieli nauki, jak i praktyki gospodarczej z zakresu rolnictwa i agrobiznesu. Celem Kongresu jest prezentacja rezultatów badań związanych z funkcjonowaniem agrobiznesu i obszarów wiejskich. Kluczowym celem jest stworzenie warunków do dyskusji naukowej i inspirowania nowych obszarów badań dostarczających wiedzy niezbędnej do skutecznego rozwiązywania problemów obszarów wiejskich, kreowania innowacyjnych rozwiązań, dających podstawy kształtowania skutecznej polityki i strategii rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich w przyszłości.

Zgłoszenia: http://www.seria.com.pl

Komunikat 1 XXV Kongresu SERiA: pobierz

Zapraszamy do uczestnictwa

Program kongresu: pobierz

The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists has always paid attention to develop international relations in the field of agricultural economy. Organizers of the 25th Congress of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists would like to announce that authors of selected conference presentations complying with the profile of Economia agro-alimentare/Food Economy, the Italian Journal, Scopus approved, will be invited to submit a paper for a special issue based on some conference contributions.

Economia agro-alimentare/Food Economy, https://www.economiaagroalimentare.it/

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA jest od początków powstania zaangażowane w rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie ekonomii rolnictwa. Organizatorzy 25. Kongresu SERiA informują, że autorzy wybranych prezentacji o profilu zgodnym z Economia agro-alimentare/Food Economy, włoskim czasopismem zaakceptowanym do indeksowania w bazie Scopus, zostaną zaproszeni do zgłoszenia artykułów do specjalnego wydania.