W dniach 11-13.09.2018 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został zorganizowany XXV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA). Kongres odbył się pod hasłem przewodnim „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”. Wydarzenie zostało zorganizowane w Auli Kryształowej i w budynkach Wydziału Nauk Ekonomicznych. Kongres skierowany był zarówno do przedstawicieli nauki, jak i praktyki gospodarczej z zakresu ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu. W Kongresie udział wzięło ponad 160 osób.

Był to już XXV Jubileuszowy Kongres SERiA. Co roku wydarzenie organizowane jest przez wybraną uczelnię wyższą w Polsce, w której podejmowane są zagadnienia dotyczące rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich. W takim spotkaniu uczestniczą osoby zajmujące się zagadnieniami ekonomiki rolnictwa. Celem XXV Kongresu była prezentacja rezultatów badań związanych
z funkcjonowaniem agrobiznesu i obszarów wiejskich. Kluczowym celem było również stworzenie warunków do dyskusji naukowej i inspirowania nowych obszarów badań dostarczających wiedzy niezbędnej do skutecznego rozwiązywania problemów obszarów wiejskich, kreowania innowacyjnych rozwiązań, dających podstawy kształtowania skutecznej polityki i strategii rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich w przyszłości.