Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW zaprasza do wzięcia udziału w wymianie studenckiej w Kazachstanie – L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)​ w Astanie w roku akademickim 2018/19. Program skierowany jest do studentów I i II stopnia. W ramach wymiany student ma zapewnione zakwaterowanie (akademik, pokoje 3-4 osobowe) i zwolnienie z opłat za studia. We własnym zakresie student ponosi koszty utrzymania, drobne opłaty lokalne (legitymacja itp.), koszty ubezpieczenia, podróży oraz opłaty konsularnej.

Termin składania aplikacji upływa 1 listopad 2018 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej SGGW.