W dniu 3 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie odbył się III wykład otwarty z cyklu „Praktyczne Dni Tygodnia”, którego organizatorem było Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW. Prelegentem był Bartosz Golnik, student IV roku kierunku Ekonomia, który wygłosił wykład pt. „Rozmowa kwalifikacyjna – jak się przygotować?”. Mówca przekazał uczestnikom informacje na temat tego jak dobrze wypaść w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, na jakie aspekty zwrócić uwagę w czasie przygotowywania się do niej, jak odpowiednio ubrać się na taką rozmowę, a także, w jaki sposób odpowiadać na pytania zadawane przez rekrutera. W spotkaniu uczestniczyli również: dr inż. Ewa Jaska, dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, dr Michał Roman (opiekun SKN „Public Relations” SGGW), a także studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

SKN „Public Relations” SGGW