W dniu 8 listopada 2017 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie odbył się wykład otwarty z cyklu „Praktyczne Dni Tygodnia”, którego organizatorem było Studenckie Koło Naukowe „Public Relations”. Prelegentem był Pan Sebastian Onacik, mówca motywacyjny, który wygłosił wykład pt. „Świadoma komunikacja w procesie kreowania siebie KOMUNIKACJA XXI WIEKU”. Mówca przekazał uczestnikom informacje na temat tego jak ważną rolę w procesie komunikacji pełni samozrozumienie. Wskazał, że ślepe dążenie do wyimaginowanych ideałów, prowadzi do zagubienia się w otaczającej rzeczywistości i kontaktach międzyludzkich. W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (kierownik Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa), dr inż. Agnieszka Werenowska, dr Marzena Lemanowicz, dr Michał Roman (opiekun SKN „Public Relations”), a także studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Agata Szałacha prezes SKN „Public Relations” SGGW