Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie w ramach „Praktycznych Dni Tygodnia” – 26.05.2017 r. o godzinie 12:00 w sali A42/2 bud. 6. Wykład pt. „Trening rotacyjny w prewencji chorób cywilizacyjnych” wygłosi dr nauk medycznych Jolanta Zuzda (instruktor rekreacji ruchowej, specjalność: aerobik). Po wykładzie przewidziane są zajęcia aerobik.

Serdecznie zapraszamy.

SKN „Public Relations” SGGW