Serdecznie zapraszamy na seminarium na którym wykład wygłosi dr Alex Koohang

Temat seminarium:

Gaining the competitive advantage through effective leadership

Seminarium odbędzie się 14.06.2017 w godzinach 10:15-11:45  w sali A-43 w budynku 6

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW