Dziekan oraz Rada wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Pracowników, Doktorantów, Studentów oraz wszystkich sympatyków Wydziału na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019. Uroczystość odbędzie się 1 października o godz. 9:00 w Auli Kryształowej (bud. 9 na „Starym Kampusie”) przy ulicy Nowoursynowskiej 166. Uroczystość przebiegnie według następującego programu:

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości przez Dziekana – dr hab. Jarosława Gołębiewskiego, prof. SGGW
  • Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich SGGW w Warszawie
  • Immatrykulacja studentów
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Doktorantów
  • Wykład inauguracyjny nt. „Ochrona praw konsumenta w Polsce” – prof. dr hab. Irena Ozimek
  • Wręczenie nagród JM Rektora SGGW w Warszawie
  • Gaudeamus igitur