Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w kadencji 2016-2020:

 • Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
  Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych
 • Dr inż. Agnieszka Parlińska
  Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów
 • Dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW
  Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
 • Dr inż. Mariusz Maciejczak
  Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • Dr inż. Sławomir Jarka
  Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
 • Dr inż. Elżbieta Kacperska
  Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi
 • Mgr Anna Pajewska
  Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych
 • Dr Marcin Ratajczak
  Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej i Współpracy z Biblioteką
 • Dr inż. Anna Milewska
  Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia Się 
 • Mgr Maria Pluta
  Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
 • Mgr Małgorzata Rowicka
  Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych

Ostatnia modyfikacja: 05/10/2018