Komisje Wydziałowe w kadencji 2016-2020

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:

 1. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – przewodniczący
 2. Dr Kinga Gruziel – sekretarz
 3. Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki
 4. Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
 5. Prof. dr hab. Henryk Runowski
 6. Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 7. Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 8. Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
 9. Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
 10. Dr Marcin Ratajczak

Komisja ds. Badań Naukowych:

 1. Prof. dr hab. Irena Ozimek – przewodnicząca
 2. Dr Anna Grontkowska – sekretarz
 3. Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW
 4. Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
 5. Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW
 6. Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW
 7. Dr Aleksandra Wicka
 8. Dr Paweł Kobus
 9. Dr Dariusz Strzębicki
 10. Dr Ewa Jaska
 11. Mgr Michał Chciałowski – przedstawiciel doktorantów

Komisja ds. Przewodów i Postępowań Naukowych w dyscyplinie ekonomia:

 1. Prof. dr hab. Henryk Runowski – przewodniczący
 2. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – zastępca przewodniczącego
 3. Dr Anna Wasilewska – sekretarz
 4. Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki
 5. Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
 6. Prof. dr hab. Irena Ozimek
 7. Prof. dr hab. Stanisław Stańko
 8. Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW
 9. Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 10. Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
 11. Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
 12. Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW
 13. Dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW
 14. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
 15. Dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW
 16. Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
 17. Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
 18. Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW
 19. Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW
 20. Dr hab. Agata Balińska
 21. Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
 22. Dr hab. Dorota Komorowska
 23. Dr hab. Halina Powęska
 24. Dr hab. Tomasz Rokicki
 25. Dr hab. Piotr Sulewski
 26. Dr hab. Adam Wąs

Komisja ds. Przewodów doktorskich w dyscyplinie finanse:

 1. Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW – przewodniczący
 2. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – zastępca przewodniczącego
 3. Dr Magdalena Mądra-Sawicka – sekretarz
 4. Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
 5. Prof. dr hab. Marian Podstawka
 6. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 7. Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 8. Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
 9. Dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW
 10. Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW

Komisja ds. Dydaktyki:

 1. Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki – przewodniczący
 2. Dr Marzena Kacprzak – sekretarz
 3. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 4. Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW
 5. Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 6. Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
 7. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
 8. Dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW
 9. Dr hab. Agata Balińska
 10. Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
 11. Dr Magdalena Mądra-Sawicka
 12. Dr Joanna Wrzesińska-Kowal
 13. Dr Marzena Lemanowicz
 14. Dr Elżbieta Kacperska
 15. Dr Aleksandra Górecka
 16. Szymon Pietrzyk – przedstawiciel studentów     
 17. Katarzyna Nalewczyńska  – przedstawiciel studentów
 18. Mgr Katarzyna Gabryjończyk – przedstawiciel doktorantów

Komisja ds. Współpracy z Ośrodkami Naukowymi, Gospodarczymi i Administracyjnymi:

 1. Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk – przewodniczący
 2. Dr Monika Gębska – sekretarz
 3. Dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW
 4. Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW
 5. Dr hab. Nina Drejerska
 6. Dr Elżbieta Kacperska
 7. Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
 8. Dr Agnieszka Parlińska
 9. Dr Sławomir Jarka
 10. Dr Agnieszka Werenowska
 11. Dr Joanna Baran
 12. Dr Jacek Maśniak

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

 1. Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska – przewodnicząca
 2. Dr Michał Roman – sekretarz
 3. Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW
 4. Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
 5. Dr hab. Mariusz Maciejczak
 6. Dr Robert Pietrzykowski
 7. Dr Anna Milewska
 8. Dr Agnieszka Borowska
 9. Bartłomiej Kowalczyk – przedstawiciel studentów        
 10. Kacper Wrona – przedstawiciel studentów
 11. Mgr Joanna Malinger – przedstawiciel doktorantów
 12. Mgr inż. Anna Odziemkowska

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą:

 1. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW – przewodnicząca
 2. Dr Marzena Kacprzak – sekretarz
 3. Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW
 4. Dr hab. Nina Drejerska

Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału:

 1. Prof. dr hab. Marian Podstawka – przewodniczący
 2. Dr  Piotr  Gołasa – sekretarz
 3. Prof. dr hab. dr h. c. Bogdan Klepacki
 4. Prof. dr hab. Stanisław Stańko
 5. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
 6. Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW
 7. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 8. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 9. Dr hab. Nina Drejerska

 

Ostatnia modyfikacja: 07/05/2019