Komisje Wydziałowe w kadencji 2016-2020

Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, w składzie:

  1. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW– przewodniczący
  2. Dr Kinga Gruziel – sekretarz
  3. Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
  4. Dr hab. Joanna Szwacka- Mokrzycka, prof. SGGW
  5. Prof. dr hab. Henryk Runowski
  6. Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
  7. Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
  8. Dr Marcin Ratajczak

Komisję ds. Badań Naukowych, w składzie:

  1. Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – przewodnicząca
  2. Dr Anna Grontkowska – sekretarz
  3. Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW
  4. Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
  5. Dr hab. Sylwester Kozak
  6. Dr Aleksandra Wicka
  7. Dr Paweł Kobus
  8. Dr Dariusz Strzębicki
  9. Dr hab. Aldona Zawojska
  10. Dr Ewa Jaska
  11. Mgr Michał Chciałowski – przedstawiciel doktorantów

Komisję ds. Przewodów i Postępowań Naukowych, w składzie:

  1. Prof. dr hab. Henryk Runowski – przewodniczący
  2. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW- zastępca przewodniczącego
  3. Dr Anna Wasilewska – sekretarz
  4. Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
  5. Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
  6. Prof. dr hab. Edward Majewski
  7. Prof. dr hab. Irena Ozimek
  8. Prof. dr hab. Marian Podstawka
  9. Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki
  10. Prof. dr hab. Janina Sawicka
  11. Prof. dr hab. Stanisław Stańko
  12. Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW
  13. Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
  14. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
  15. Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
  16. Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
  17. Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
  18. Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
  19. Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
  20. Dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
  21. Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW
  22. Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
  23. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
  24. Dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW
  25. Dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW
  26. Dr hab. Joanna Szwacka- Mokrzycka, prof. SGGW
  27. Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
  28. Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
  29. Dr hab. Dorota Komorowska
  30. Dr hab. Sylwester Kozak
  31. Dr hab. Andrzej Parzonko
  32. Dr hab. Piotr Sulewski
  33. Dr hab. Adam Wąs
  34. Dr hab. Ludwik Wicki
  35. Dr hab. Aldona Zawojska

Komisję ds. Dydaktyki, w składzie:

  1. Prof. dr hab. Edward Majewski – przewodniczący
  2. Dr Marzena Kacprzak – sekretarz
  3. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
  4. Dr hab. Ludwik Wicki
  5. Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
  6. Dr Agata Balińska
  7. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
  8. Dr Magdalena Mądra-Sawicka
  9. Dr Andrzej Jędruchniewicz
  10. Dr Joanna Wrzesińska-Kowal
  11. Dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW
  12. Dr Marzena Lemanowicz
  13. Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
  14. Dr Elżbieta Kacperska
  15. Dr Aleksandra Górecka
  16. Karolina Kwiatkowska – przedstawiciel studentów
  17. Marcin Wasążnik  – przedstawiciel studentów
  18. Mgr Katarzyna Kaługa– przedstawiciel doktorantów

Komisję ds. Współpracy z Ośrodkami Naukowymi, Gospodarczymi i Administracyjnymi, w składzie:

  1. Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk – przewodniczący
  2. Dr Monika Gębska – sekretarz
  3. Prof. dr hab. Edward Majewski
  4. Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
  5. Dr hab. Andrzej Parzonko
  6. Dr Nina Drejerska
  7. Dr Agata Malak-Rawlikowska
  8. Dr Agnieszka Parlińska
  9. Dr Sławomir Jarka
  10. Dr Agnieszka Werenowska
  11. Dr Joanna Baran
  12. Dr Jacek Maśniak

Komisję ds. Jakości Kształcenia, w składzie:

  1. Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW –  przewodnicząca
  2. Dr Michał Roman – sekretarz
  3. Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW
  4. Dr hab. Joanna Szwacka -Mokrzycka, prof. SGGW
  5. Dr Robert Pietrzykowski
  6. Dr Anna Milewska
  7. Dr  Agnieszka Borowska
  8. Dr Mariusz Maciejczak
  9. Agata Wiejak – przedstawiciel studentów
  10. Hubert Pudełek – przedstawiciel studentów
  11. Mgr Joanna Malinger – przedstawiciel doktorantów
  12. Mgr inż. Anna Odziemkowska

Komisję ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą, w składzie:

  1. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW – przewodnicząca
  2. Dr Marzena Kacprzak – sekretarz
  3. Dr hab. Ludwik Wicki
  4. Dr Nina Drejerska

Komisję ds. Strategii Rozwoju Wydziału, w składzie:

  1. Prof. dr hab. Marian Podstawka – przewodniczący
  2. Dr  Piotr  Gołasa – sekretarz
  3. Prof. dr hab. dr h. c. Bogdan Klepacki
  4. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
  5. Dr hab. Ludwik Wicki
  6. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
  7. Dr hab.  Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
  8. Dr Nina Drejerska
  9. Prof. dr hab. Stanisław Stańko

 

Ostatnia modyfikacja: 18/12/2016