Komisje Wydziałowe w kadencji 2016-2020

Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, w składzie:

 1. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW– przewodniczący
 2. Dr Kinga Gruziel – sekretarz
 3. Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 4. Dr hab. Joanna Szwacka- Mokrzycka, prof. SGGW
 5. Prof. dr hab. Henryk Runowski
 6. Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 7. Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
 8. Dr Marcin Ratajczak

Komisja ds. Badań Naukowych:

 1. Prof. dr hab. Irena Ozimek – przewodnicząca
 2. Dr Anna Grontkowska – sekretarz
 3. Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW
 4. Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
 5. Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW
 6. Dr Aleksandra Wicka
 7. Dr Paweł Kobus
 8. Dr Dariusz Strzębicki
 9. Dr hab. Aldona Zawojska
 10. Dr Ewa Jaska
 11. Mgr Michał Chciałowski – przedstawiciel doktorantów

Komisja ds. Przewodów i Postępowań Naukowych w dyscyplinie ekonomia:

 1. dr hab. Henryk Runowski – przewodniczący
 2. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW- zastępca przewodniczącego
 3. Dr Anna Wasilewska – sekretarz
 4. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki
 5. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
 6. dr hab. Edward Majewski
 7. dr hab. Irena Ozimek
 8. dr hab. Janina Sawicka
 9. dr hab. Stanisław Stańko
 10. Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW
 11. Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 12. Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
 13. Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
 14. Dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 15. Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW
 16. Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 17. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
 18. Dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW
 19. Dr hab. Joanna Szwacka- Mokrzycka, prof. SGGW
 20. Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
 21. Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW
 22. Dr hab. Dorota Komorowska
 23. Dr hab. Andrzej Parzonko
 24. Dr hab. Piotr Sulewski
 25. Dr hab. Adam Wąs
 26. Dr hab. Aldona Zawojska

Komisja ds. Przewodów doktorskich w dyscyplinie finanse, w składzie:

 1. Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW – przewodniczący
 2. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW- zastępca przewodniczącego
 3. Dr Magdalena Mądra-Sawicka – sekretarz
 4. dr hab. Sławomir Juszczyk
 5. dr hab. Marian Podstawka
 6. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 7. Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 8. Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
 9. Dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW
 10. Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW

Komisję ds. Dydaktyki, w składzie:

 1. Prof. dr hab. Edward Majewski – przewodniczący
 2. Dr Marzena Kacprzak – sekretarz
 3. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 4. Dr hab. Ludwik Wicki
 5. Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
 6. Dr Agata Balińska
 7. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
 8. Dr Magdalena Mądra-Sawicka
 9. Dr Andrzej Jędruchniewicz
 10. Dr Joanna Wrzesińska-Kowal
 11. Dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW
 12. Dr Marzena Lemanowicz
 13. Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 14. Dr Elżbieta Kacperska
 15. Dr Aleksandra Górecka
 16. Karolina Kwiatkowska – przedstawiciel studentów
 17. Marcin Wasążnik  – przedstawiciel studentów
 18. Mgr Katarzyna Kaługa– przedstawiciel doktorantów

Komisję ds. Współpracy z Ośrodkami Naukowymi, Gospodarczymi i Administracyjnymi, w składzie:

 1. Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk – przewodniczący
 2. Dr Monika Gębska – sekretarz
 3. Prof. dr hab. Edward Majewski
 4. Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 5. Dr hab. Andrzej Parzonko
 6. Dr Nina Drejerska
 7. Dr Agata Malak-Rawlikowska
 8. Dr Agnieszka Parlińska
 9. Dr Sławomir Jarka
 10. Dr Agnieszka Werenowska
 11. Dr Joanna Baran
 12. Dr Jacek Maśniak

Komisję ds. Jakości Kształcenia, w składzie:

 1. Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW –  przewodnicząca
 2. Dr Michał Roman – sekretarz
 3. Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW
 4. Dr hab. Joanna Szwacka -Mokrzycka, prof. SGGW
 5. Dr Robert Pietrzykowski
 6. Dr Anna Milewska
 7. Dr  Agnieszka Borowska
 8. Dr Mariusz Maciejczak
 9. Agata Wiejak – przedstawiciel studentów
 10. Hubert Pudełek – przedstawiciel studentów
 11. Mgr Joanna Malinger – przedstawiciel doktorantów
 12. Mgr inż. Anna Odziemkowska

Komisję ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą, w składzie:

 1. Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW – przewodnicząca
 2. Dr Marzena Kacprzak – sekretarz
 3. Dr hab. Ludwik Wicki
 4. Dr Nina Drejerska

Komisję ds. Strategii Rozwoju Wydziału, w składzie:

 1. Prof. dr hab. Marian Podstawka – przewodniczący
 2. Dr  Piotr  Gołasa – sekretarz
 3. Prof. dr hab. dr h. c. Bogdan Klepacki
 4. Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW
 5. Dr hab. Ludwik Wicki
 6. Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 7. Dr hab.  Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 8. Dr Nina Drejerska
 9. Prof. dr hab. Stanisław Stańko

 

Ostatnia modyfikacja: 15/03/2017