Dziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Dr hab. Jarosław Gołębiewski – profesor SGGW
tel. 0 22 59 340 10
wne_dziekan@sggw.pl
Jarosław Gołębiewski
 
 
 
Prodziekani
 
 
Prodziekan ds. Nauki
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
  Prodziekan ds. Studiów
Stacjonarnych
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Dr hab. Jakub Kraciuk – profesor SGGW   Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska
– profesor SGGW
tel. 0 22 59 340 01
jakub_kraciuk@sggw.pl
  tel. 0 22 59 340 02
justyna_franc_dabrowska@sggw.pl
Jakub Kraciuk   Justyna Franc-Dąbrowska
 
Prodziekan ds. Studiów
Niestacjonarnych i Rozwoju
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
  Prodziekan ds. Współpracy
z Jednostkami Krajowymi
i Zagranicznymi
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
Dr hab. Ludwik Wicki – profesor SGGW   Dr hab. Nina Drejerska
tel. 0 22 59 340 03
wne_pz@sggw.pl
  tel. 0 22 59 340 23
nina_drejerska@sggw.pl
Ludwik Wicki   Nina Drejerska

 

Ostatnia modyfikacja: 07/05/2019