Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Katedra Logistyki
Katedra Finansów    

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie tworzy siedem katedr, które realizują badania naukowe oraz prowadzą działalność dydaktyczną. W ramach katedr WNE SGGW wyodrębnione są zakłady badawcze :

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Kierownik Katedry: Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
telefon sekretariatu: 22 593 40 30
e-mail katedry: kepg@sggw.pl

 • Zakład Ekonomii
  Kierownik Zakładu: Dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW
  tel. 22 593 40 36
 • Zakład Polityki Gospodarczej
  Kierownik Zakładu:  Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
  tel. 22 593 40 33
 • Zakład Rynków Finansowych
  Kierownik Zakładu: Dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW
  tel. 22 593 40 39

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Henryk Runowski
telefon sekretariatu: 22 593 42 11
e-mail katedry: keop@sggw.pl

 • Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
  Kierownik zakładu: Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
  tel.  22 593 42 28
 • Zakład Organizacji i Zarządzania
  Kierownik zakładu: Prof. dr hab. Henryk Runowski
  tel.  22 593 42 32, 22 593 42 11

Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu

Kierownik Katedry: Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
telefon sekretariatu:  22 593 40 77
e-mail katedry: kpeim@sggw.pl

 • Zakład Marketingu
  Kierownik zakładu Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
 • Zakład Polityki Agrarnej
  Kierownik zakładu Dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW
 • Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
  Kierownik zakładu Dr hab. Halina Powęska
 • Zakład Analiz Rynkowych
  Kierownik zakładu Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Kierownik Katedry: Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
telefon sekretariatu:  22 593 41 03
e-mail katedry: kermsg@sggw.pl

 • Zakład Ekonomiki Rolnictwa
  Kierownik zakładu Dr hab. inż. Dorota Komorowska
 • Zakład Metod Ilościowych
  Kierownik zakładu Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  Kierownik zakładu Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW

Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
telefon sekretariatu: 22 593 42 02
e-mail katedry: keekd@sggw.pl

 • Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa
  Kierownik zakładu Dr inż. Ewa Jaska
 • Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji
  Kierownik zakładu Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
 • Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi
  Kierownik zakładu Dr hab. Agata Balińska

Katedra Logistyki

Kierownik katedry Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki
telefon sekretariatu: 22 593 42 55
e-mail katedry: kl@sggw.pl

 • Zakład Badań Operacyjnych
  Kierownik zakładu Prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki
 • Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki
  Kierownik zakładu Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
 • Pracownia Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie
  Kierownik zakładu Dr Aleksandra Górecka

Katedra Finansów

Kierownik katedry Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
telefon sekretariatu: 22 593 42 50
e-mail katedry: katedra_finansow@sggw.pl

 • Zakład Finansów Publicznych i Prawa
  Kierownik zakładu Prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Zakład Rachunkowości
  Kierownik zakładu Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
 • Zakład Finansów Przedsiębiorstw
  Kierownik zakładu Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 • Zakład Bankowości
  Kierownik zakładu Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 05/10/2018