Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Misją Wydziału Nauk Ekonomicznych jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie w zakresie nauk ekonomicznych, szczególnie w dziedzinie rolnictwa, obszarów wiejskich i agrobiznesu oraz prowadzenie kształcenia na poziomie akademickim w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego i intelektualnego społeczeństwa polskiego. Podstawowym zadaniem jest przygotowanie absolwentów gotowych sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Podstawą sukcesów Wydziału jest profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność kadry akademickiej i studentów.

Ostatnia modyfikacja: 11/10/2016