W dniu 4 października 2017 r. w Auli Kryształowej Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczął kolejny rok akademicki. W roku akademickim 2017/2018 studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych studia rozpoczęło ponad 1,1 tys. nowo zrekrutowanych studentów. Najwięcej studentów będzie studiowało na kierunkach finanse i rachunkowość, logistyka oraz ekonomia. W tym roku akademickim rozpoczyna studia również kolejna 11 osobowa grupa doktorantów.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018 otworzył Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, który serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych gości, pracowników, studentów oraz doktorantów. Następnie głos zabrał Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Marian Binek. Profesor wyraził ogromną radość, że SGGW cieszy się tak ogromną popularnością wśród młodych ludzi. Pan Prorektor w słowach do nowo przyjętych żaków, zachęcał nie tylko do wnikliwego poszukiwania wiedzy, ale również rozwijania umiejętności praktycznych.

Przedstawicielka Samorządu Studentów WNE – Pani Agata Wiejak oraz przedstawicielka Rady Doktorantów SGGW – Pani mgr Katarzyna Drabarczyk, zachęcały studentów i doktorantów do korzystania z oferty kulturalnej i sportowej, jaką oferuje SGGW w Warszawie.

Po przemówieniach Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych – dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW, dokonała aktu immatrykulacji studentów oraz doktorantów. Po włączeniu do społeczności akademickiej, studenci pierwszego roku wysłuchali wykładu inauguracyjnego. Wygład nt. „Czy postęp technologiczny jest kluczem do dobrobytu społeczno-ekonomicznego?” wygłosiła dr hab. Aldona Zawojska.

Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie nagród Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na zakończenie uroczystości Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych – dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim za przybycie i złożył zgromadzonym najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w roku akademickim 2017/2018.