Członkowie SKN „Public Relations” na konferencji naukowej na Wydziale Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dnia 06.06. 2018 roku odbyła się XXVII  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów nt.: „Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji” na Wydziale Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” reprezentowało ośmiu członków, którzy wygłosili swoje referaty. Była to doskonała okazja do rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz pozyskania nowej wiedzy.

Łukasz Grzęda

Prezes SKN „Public Relations” SGGW