Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego od czterech lat realizuje umowę o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS jest instytucją odpowiedzialną za realizację całego systemu ubezpieczeń społecznych, który
w ogromnej mierze wpływa na funkcjonowanie naszego społeczeństwa. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego odgrywa zaś istotną rolę w kształceniu młodych pokoleń, ale także w badaniach naukowych
i kształceniu studentów. Zawarte porozumienie daje doskonałą przestrzeń do wspólnych przedsięwzięć. Obie instytucje współpracują w dziedzinie dydaktycznej, naukowej i rozwojowej.

Na porozumieniu skorzystają przede wszystkim studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Dzięki umowie możliwa jest m.in.:

  • organizacja staży w ZUS dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
  • konsultacje dla studentów i pracowników SGGW o tematyce ubezpieczeń społecznych,
  • wykłady przedstawicieli ZUS na SGGW,
  • organizacja szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych dla wykładowców oraz pracowników administracyjnych SGGW.

W tegorocznej edycji Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, wzięło udział blisko 40 tys. uczniów z 1008 szkół w całej Polsce. Do etapu wojewódzkiego, województwa mazowieckiego, który odbędzie się 15 marca w Gmachu WNE SGGW w Warszawie, zakwalifikowały się 22 najlepsze zespoły
w regionie. Zespoły składają się z 3 uczniów. Są to osoby, które najlepiej napisały test o ubezpieczeniach społecznych w swoich szkołach.

Która ze szkół będzie reprezentowała Województwo mazowieckie w Ogólnopolskim Finale Olimpiady – dowiemy się niebawem. Uczniowie z 16 najlepszych drużyn z całej Polski będą walczyli  26 kwietnia w finale Olimpiady w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w  Warszawie.