Informujemy, iż od dnia 8 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019. Regulamin oraz wzory niezbędnej dokumentacji znajdują się na stronie internetowej: http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna.

Komplet wniosków i załączników (wydrukowanych dwustronnie) należy składać w pokoju nr 2 budynek 7 w następujących terminach:

studenci studiów stacjonarnych:
8-17 października (od poniedziałku do piątku)
godz. 8:30-12:00 oraz 13:00-15:30

studenci studiów niestacjonarnych:
 8-20 października (od poniedziałku do piątku)
godz. 8:30-12:00 oraz 13:00-15:30
13 października (sobota)
godz. 9:30-13:00

W roku akademickim 2018/2019 obowiązują nowe wzory wniosków.