7 listopada 2018 dziennik „Rzeczpospolita” po raz trzeci ogłosił zestawienie najlepszych wydziałów i uczelni ekonomicznych w Polsce. W rankingu przedstawiono wydziały i uczelnie, które oferują najwyższą jakość nauczania (w tym najlepszą i dostępną dla studentów kadrę dydaktyczną i naukową), a młodzi ludzie mogą  wzbogacić swoją edukację o międzynarodowe kontakty. Absolwenci tych uczelni nie mają problemów na rynku pracy.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie zajął w rankingu 7 pozycję.