W okresie wakacyjnym dyżury w dziekanatach studenckich pełnione są według następującego harmonogramu:

01.08.2019 – 2.08.2019 w godz. 8-15
– pokój nr 7a (tel. 22 59 356 60)
– pokój nr 7c (tel. 22 59 340 11)
– pokój nr 9a (tel. 22 59 340 15)
– pokój nr 10 (tel. 22 59 340 16)
– pokój nr 11 (tel. 22 59 340 13)
– pokój nr 18b (tel. 22 59 340 22)

05.08.2019 – 09.08.2019 w godz. 8-15
– pokój nr 7a (tel. 22 59 356 60)
– pokój nr 7c (tel. 22 59 340 11)
– pokój nr 9a (tel. 22 59 340 15)
– pokój nr 11 (tel. 22 59 340 13)
– pokój nr 18b (tel. 22 59 340 22)

12.08.2019 – 14.08.2019 w godz. 8-15
– pokój nr 2 (tel. 22 59 340 14)
– pokój nr 7c (tel. 22 59 340 11)
– pokój nr 18b (tel. 22 59 340 22)

16.08.2019 – dziekanaty i sekretariat Dziekana nieczynny

19.08.2019 – 23.08.2019 w godz. 8-15
– pokój nr 2 (tel. 22 59 340 14)

26.08.2019 – 27.08.2019 w godz. 8-15
– pokój nr 2 (tel. 22 59 340 14)
– pokój nr 7a (tel. 22 59 356 60)
– pokój nr 11 (tel. 22 59 340 13)

28.08.2019 – 30.08.2019 w godz. 8-15
– pokój nr 2 (tel. 22 59 340 14)
– pokój nr 7a (tel. 22 59 356 60)
– pokój nr 9b (tel. 22 59 340 18)
– pokój nr 11 (tel. 22 59 340 13)