Koło Naukowe Logistyki SGGW wraz z Katedrą Logistyki WNE SGGW serdecznie zaprasza studentów, pracowników nauki oraz przedstawicieli biznesu na VII Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes pt.: „Innowacyjne rozwiązania w logistyce”. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie z okazji 10-lecia kształcenia na kierunku logistyka.
Konferencja WDL skierowana jest do członków kół naukowych, naukowców oraz osób aktywnie działających w branży TSL. Głównym jej celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów dotyczących innowacyjnych koncepcji oraz kierunków rozwoju logistyki.
Na spotkaniu zostaną zaprezentowane wybrane referaty pracowników nauki, przedstawicieli biznesu i studentów dotyczące innowacyjnych rozwiązań w logistyce. Ponadto, każdy z uczestników będzie mógł wyrazić swoją opinię w otwartym panelu dyskusyjnym. Odbędą się również warsztaty zorganizowane dla studentów przez specjalistów z branży. Będą one dotyczyć rozwiązywania ważnych problemów w procesach logistycznych w praktyce gospodarczej. Przewidywane są również nagrody dla uczestników, którzy będą aktywnie uczestniczyć w konferencji. Udział Państwa w VII Warszawskich Dniach Logistyki będzie dla organizatorów dużym wyróżnieniem.
Więcej informacji:
https://www.facebook.com/events/1832449156967004/
http://knlog.sggw.pl/wdl/