Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW zaprasza do aplikowania o wymianę studencką w Tajlandii w roku 2019 w ramach programu DUO – Thailand Fellowship Programme 2019. Program skierowany jest do studentów I i II stopnia posiadających aktywny status studenta oraz średnią ocen: studenci I stopnia – 70% przedmiotów zaliczonych na ocenę 4, studenci II stopnia – 70% przedmiotów zaliczonych na ocenę 4.5. Priorytetowe kierunki studiów to: biotechnology, food science and technology, health science, information and communication technology, logistics, engineering, tourism, alternative energy, electronics, robotics. W programie zapewnione jest 1 miejsce/uczelnia partnerska (uczelnie partnerskie SGGW: Chiang Mai University, Kasetsart University, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang). Nominacja do uczelni partnerskiej jest uzależniona od znalezienia kandydata z Tajlandii – w programie dopuszczalna jest wyłącznie wymiana pary studentów pomiędzy uczelniami partnerskimi.
Czas trwania wymiany studenckiej to 1 semestr (4 miesiące). Podczas pobytu student otrzymuje miesięczne stypendium 800 EUR.

Termin na składanie aplikacji upływa 24 sierpnia 2018

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej SGGW.