Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW zaprasza do składania aplikacji o stypendium na studia/wymianę w Meksyku za pośrednictwem Meksykańskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej dla Rozwoju do 28 września 2018 (godz. 15 czasu lokalnego w Meksyku). Program stypendialny obejmuje okres: 1 marca – 8 grudnia 2019. Program skierowany jest do studentów I, II lub III stopnia studiów posiadających certyfikat językowy (hiszpański) na poziomie co najmniej B2. Ponadto kandydaci powinni posiadać średnia ocen równą co najmniej 80 w skali od 0 do 100 (min 4. w skali od 2 do 5), a także list akceptacyjny z instytucji przyjmującej.
Program zapewnia:

– miesięczne stypendium w wys. ok. 478 USD (I, II stopień studiów) lub 597 USD (III stopień studiów),
– ubezpieczenie od 3 mc pobytu,
– koszty wizowe dla pobytu ponad 180 dni,
– jednorazowo transport z Mexico City oraz z powrotem w przypadku gdy instytucja przyjmująca znajduje się w innym mieście.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej SGGW.