Na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW planowane jest otwarcie Studiów Podyplomowych „Technologie Informacyjne i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw”.  Studia będą prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniem IT SCM, zrzeszających ekspertów aktywnie działających na rynku technologii informatycznych wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw.

Celem studiów jest przekazanie i upowszechnianie wiedzy oraz podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym dyrektorów, kierowników, jak i specjalistów przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych, w tym jednostek badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem technologii informacyjnych, usprawnianiu jego działania oraz doborze i implementacji nowych rozwiązań IT SCM.

Program studiów powinien w szczególności zainteresować osoby, które na bieżąco kontrolują trendy w biznesie i rozumieją rolę IT w zarządzaniu globalnym dynamicznym łańcuchem dostaw. Studia przygotowują do wykonywania zawodu eksperta IT SCM. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał niezbędną wiedzę, która pozwoli mu bardziej świadomie i lepiej zarządzać łańcuchem dostaw, podejmować trafne decyzje, usprawniać procesy biznesowe w firmie, dostosowując je do światowych standardów, wykorzystywać dostępne narzędzia informatyczne wspierające SCM i wspierać projekty wdrożeniowe w obszarze IT SCM.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt – kl@sggw.pl lub 22 593 42 55.