Studenckie Koło Naukowe Public Relations powstało w 2013 roku przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Opiekunem naukowym jest dr Michał Roman. Koło skupia ambitnych studentów, którzy chcą rozwijać swoje pasje oraz zwiększać kompetencje. Działalność w kole naukowym to doskonałe uzupełnienie wiedzy akademickiej. Dzięki członkostwu studenci mogą zdobyć umiejętności niezbędne w przyszłej karierze zawodowej jak praca w grupie lub właściwa komunikacja w zespole.

W naszej organizacji dużą uwagę przypisujemy projektom, które są inicjowane przez naszych członków i odpowiadają ich zainteresowaniom. Szeroki zakres  działalności pozwala nam organizować projekty bardzo zróżnicowane tematycznie, jednocześnie zapewnia regularny rozwój organizacji. Jako członkowie SKN „Public Relations” organizujemy wydarzenia cykliczne, jak oraz te, które są odpowiedzią na bieżące potrzeby członków oraz naszych partnerów. Do wydarzeń cyklicznych zaliczamy przede wszystkim Praktyczne Dni Tygodnia (PDT). Członkowie naszego koła włączają się w działalność charytatywną, jak Dni Dawcy Szpiku DKMS. Zakres działań koła naukowego jest bardzo szeroki, obejmuje on tematykę związana z Public Relations, ekonomią, zarządzaniem, komunikacją społeczną i turystyką.

Naszym głównym celem jest rozwój osobisty. Poszerzamy swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, między innymi w Łomży, Białymstoku oraz w Warszawie. Dzięki takim wyjazdom mamy możliwość doskonalenia umiejętności wystąpień publicznych, nawiązania nowych znajomości a także zdobywania cennej wiedzy dotyczących tematów dotyczących konferencji. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez nas darmowe szkolenia z Excela organizowane we współpracy z profesjonalnymi firmami szkoleniowymi. Podczas warsztatów studenci poznają cenne wskazówki i „triki” jak rozwiązywać wybrane problemy, które bardzo często są elementem testów kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Członkiem naszego Koła może zostać każdy, kto chce rozwijać swoje umiejętności i pasje oraz zawrzeć nowe znajomości. Pełnoprawnym członkiem staje się poprzez akceptację zarządu.

Zarząd koła naukowego w roku 2019:
Prezes: Piotr Grudzień
Wiceprezes: Mateusz Kołacz
Sekretarz: Natalia Kudelska
Skarbnik: Patrycja Kozicz
Członek zarządu do spraw HR: Marta Wasiak

Adres e-mail: knpr@sggw.pl
Facebook:  facebook.com/PRSGGW
Instagram: instagram.com/skn.pr.sggw

Ostatnia modyfikacja: 16/04/2019