Nabór trwa w dniach 3 kwietnia 2018 – 11 maja 2018 i  dotyczy wyjazdów  na  semestr letni 2018/19

Obowiązkiem studenta jest:

 • Zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału
 • Przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich.
 • Wybranie uczelni zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do obowiązującego studenta w SGGW.
 • Powiadomienie czy posiada certyfikat z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku zgłosić Koordynatorowi uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM. Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się przy każdej umowie

Student powinien wypełnić formularz elektroniczny, który obowiązkowo przesyła do koordynatora wydziału, z którego umowy korzysta wraz z kopią odpowiedniego certyfikatu

Koordynator WNE: dr inż. Agnieszka Parlińska e-mail:  agnieszka_parlinska@sggw.pl

Egzamin z języka*(angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) odbędzie się*26 maja 2018.* Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się w tabeli z ofertą uczelni.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_#1.2.1.Oferta-miejsc-na-wydzia%C5%82ach

lub stronie wydziału http://www.wne.sggw.pl/

 

Zaliczenie studiów w ramach programu wymiany

Wymagania dotyczące zaliczenia okresu studiów odbytych w ramach  programu wymiany: ERASMUS/EUREKA/CEEPUS

 

 1. Przed wyjazdem należy przedstawić Prodziekanowi następujące dokumenty: Learning Agreement, wypełnioną Kartę Uzgodnień oraz kartę porównania przedmiotów do realizacji w uczelni zagranicznej z przedmiotami z planu studiów w SGGW (załącznik 3). Learning Agreement powinien być poświadczony przez Panią dr Agnieszkę Parlińską – Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów.
 2. W przypadku zmian w LA należy wypełnić wykaz przedmiotów po zmianach (Changes) na uczelni zagranicznej i nanieść poprawki w karcie porównania przedmiotów.
 3. Po powrocie z wymiany należy:
 4. Po powrocie z wymiany należy:
  a) niezwłocznie (przed upływem terminu zakończenia sesji egzaminacyjnej) przedstawić wyniki uzyskane na uczelni zagranicznej – Transcript of records (oryginał dokumentu).
  b) przetłumaczyć na język polski przedmioty realizowane za granicą na formularzu stanowiącym załącznik 2.
  c) wypełnić kartę egzaminacyjną (załącznik 1), wpisując przedmioty zgodnie z programem studiów przewidzianym do realizacji w SGGW
 5. W przypadku gdy studia w ramach programu wymiany obejmowały cały rok, przedmioty należy wpisać z podziałem na dwa semestry. Suma punktów ECTS uzyskanych w każdym semestrze powinna wynosić ok. 30.
 6. Wykaz przedmiotów przedstawiony w dokumentach: Learning Agreement
  (z uwzględnieniem zmian – Changes), Transcript of records oraz w karcie porównania przedmiotów i karcie egzaminacyjnej powinien być całkowicie zgodny.

Pobierz załącznik

Przedmioty w j. angielskim w SGGW :

http://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/information-for-students/sggw-studies-in-english/subjects-in-english#economic

Ostatnia modyfikacja: 04/04/2018