W dniu 24.01.2019 grupa studentów zagranicznych realizująca na Wydziale Nauk Ekonomicznych przedmioty „Financial Accounting” pod kierunkiem dr S. Zabolotnyy oraz „Corporate Financial Analysis” pod kierunkiem dr M. Mądrej-Sawickiej w ramach programu Erasmus odbyła wizytę studyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Studenci zapoznali się z historią i zasadami funkcjonowania GPW w Warszawie, a także wzięli udział w spotkaniu prowadzonym przez eksperta z Działu Rozwoju Biznesu i Rynków na temat handlu instrumentami finansowymi z wykorzystaniem technologii informatycznych na bazie infrastruktury GPW w Warszawie.