Start projektu: kwiecień 2018

  • Najlepsi studenci logistyki w Polsce, współpracujący z biznesem
  • Świeże spojrzenia na problemy biznesowe
  • Wsparcie rozwoju umiejętności pokolenia, które aktualnie wchodzi na rynek pracy
  • Budowanie wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych

Brzmi dobrze?

Aby sprostać tym założeniem Polskie Stowarzyszenie Menedżerów logistyki we współpracy z uczelniami wyższymi, zainicjowało projekt Top Young 100. Top Young 100 to platforma łącząca najlepszych studentów kierunków logistycznych z całej Polski ze światem biznesu. Studenci wyselekcjonowanych w procesie ewaluacji, stworzą zespoły projektowe, gotowe do podjęcia zleconych przez przedsiębiorstwa zadań, w odpowiedzi na rzeczywiste wyzwania biznesowe, rozwijając przy tym swoje kompetencje. Aktualnie projekt jest w fazie tworzenia, ale już warto go śledzić!

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.topyoung100.com  oraz FanPage www.facebook.com/topyoung100/ .”

Osoby koordynujące projekt na WNE SGGW: dr Joanna Baran, dr Monika Roman