Spotkanie odbędzie się w dn. 20 czerwca br. (wtorek) o godz. 9.00, w s. 116 (sala Rady Wydziału) w bud. 7 i potrwa maksymalnie do godz. 11.00.

W imieniu Władz WNE oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w Warszawie, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych Projektem, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu ma w założeniu przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Projektu, znajdą Państwo pod adresem: http://inkubatorplus.sggw.pl

Pierwszym, już realizowanym, etapem Projektu jest audyt technologiczny, przeprowadzany na wszystkich Wydziałach SGGW, który ma na celu identyfikację inicjatyw mających potencjał wdrożeniowy. Już teraz zachęcam wszystkich Pracowników oraz Doktorantów WNE, a także Przedstawicieli wszystkich Kół Naukowych, którzy mogą współkreować i brać udział we wdrażaniu inicjatyw, do zgłaszania wstępnych pomysłów i idei za pomocą formularza: http://inkubatorplus.sggw.pl/formularz  Zgłoszenie nie zabiera więcej niż 15 minut.

Przewidziany termin zgłaszania inicjatyw upływa 30 czerwca 2017 r.

O wszelkich dodatkowych informacjach dotyczącym Projektu, w tym o trybie dalszego postępowania ze zgłaszanymi inicjatywami i przewidzianych korzyściach dla Naukowców, poinformuję Państwa, na spotkaniu informacyjnym. W spotkaniu będzie uczestniczyć również dr Michał Borowy, koordynujący Projekt ze strony Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy.

Jeszcze raz zachęcam do zgłaszania inicjatyw na wskazanej stronie, pozostając do dyspozycji pod nr tel. 59 35 603.

dr Konrad Michalski
Katedra Logistyki
Broker Innowacji WNE SGGW