John Theodore, Manchester Metropolitan University „The European Union and the Eurozone Under Stress”

Zapraszamy na połączone seminarium naukowe Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, na którym Profesor John Theodore z Manchester Metropolitan University przedstawi referat nt. „The European Union and the Eurozone Under Stress”.

Seminarium odbędzie się w piątek, 13 lipca, w godz. 10.15–12.00, w budynku nr 32 (tzw. zielony), na parterze w sali nr 99.

Prof. John Theodore – passionate about the European economy, the financial crisis and repairing the EU; trained barrister with over 30 years’ professional experience working on EU funded and other international projects. Director of a Research and Consultancy Centre at Manchester Metropolitan University with recent publications on “Cyprus and the Financial Crisis – The controversial Bailout and What it means for the Eurozone” (May 2015) and “The European Union and the Eurozone under Stress – Challenges and Solutions for repairing fault lines of the European project” (publication May 2017).