Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr 62 oraz nr 65 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zostały utworzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie ekonomia oraz stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie finanse.

Warunkiem przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie do godz. 15:00 dnia 26.09.2017 r. do pokoju 108 bud. 7 kompletu dokumentów. Rozmowę kwalifikacyjną przewidziano na dzień 27.09.2017 na godz. 9:00 w sali 101 bud. 7.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Student – studia III stopnia”.