Campus Recruitment to wydarzenie które ma na celu przyspieszoną rekrutację. Po przybyciu na wydarzenie w pierwszej kolejności będzie możliwość realizacji testów zerówkowych. Następnie rozpocznie się warsztat prowadzony przez ekspertów PwC z obszaru Audytu. Podczas warsztatu uczestnicy będą pracować nad rozwiązaniem case’a.

Ci którzy zrealizują zadanie najlepiej a dodatkowo zaliczą testy zerówkowe, po warsztacie zostaną zaproszeni do rozmowy.

Jeśli rozmowa przebiegnie pomyślnie jeszcze tego samego dnia zaproponujemy ofertę praktyk w PwC, w Dziale Audytu.

Liczba miejsc: do 30 osób

Do kogo skierowane jest wydarzenie: wydarzenie jest skierowane do studentów od 3 roku studiów bądź osób które są dyspozycyjne w ciągu tygodnia co najmniej 35h.  

Miejsce i termin spotkania: sala A-43, bud. 6 w dniu 21.11.2018 o godz. 14.00.

Rekrutacja

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOL7btJoenGWddraaJbySMxk1oD20D5ZsCxPr1ZBtIov20-Q/viewform?usp=sf_link