W dniu 22 maja uczestniczyliśmy w konferencji pt. ,,Produkty terapeutyczne w turystyce miejskiej, wiejskiej i na terenach leśnych” odbywającej się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Tematy wystąpień dotyczyły terapii o działaniu profilaktycznym a uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się, że nawet zwykła praca w grupie może okazać się doskonałą terapią grupową. 😊
Tematy prezentowane przez nas dotyczyły natomiast wpływów parków miejskich na poziom życia mieszkańców, sauny na kondycję  psychofizyczną, kąpieli leśnych na organizmy ludzkie oraz muzykoterapii. Wystąpienia te były kolejną okazją do zdobycia doświadczenia w wypowiedziach publicznych. Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w konferencji oraz liczymy na dalszą owocną współpracę.

Studenckie Koło Naukowe Public Relations SGGW