Lista pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych
Pracownicy naukowi
1.Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
2.Prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki
3.Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
4.Prof. dr hab. Edward Majewski
5.Prof. dr hab. Irena Ozimek
6.Prof. dr hab. Marian Podstawka
7.Prof. dr hab. Henryk Runowski
8.Prof. dr hab. Stanisław Stańko
9.Dr hab. Stanisław Bagieński - profesor SGGW
10.Dr hab. Agata Balińska - adiunkt
11.Dr hab. Alina Daniłowska - profesor SGGW
12.Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
13.Dr hab. Barbara Gołębiewska - profesor SGGW
14.Dr hab. Jarosław Gołębiewski - profesor SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
15.Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz - adiunkt
16.Dr hab. Joanna Kisielińska - profesor SGGW
17.Dr hab. inż. Dorota Komorowska - adiunkt
18.Dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW
19.Dr hab. Sylwester Kozak - profesor SGGW
20.Dr hab. Jakub Kraciuk - profesor SGGW, Prodziekan ds. Nauki
21.Dr hab. Joanna Paliszkiewicz - profesor SGGW
22.Dr hab. Andrzej Parzonko - profesor SGGW, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
23.Dr hab. Michał Pietrzak - profesor SGGW
24.Dr hab. Wojciech Pizło - profesor SGGW
25.Dr hab. Halina Powęska - adiunkt
26.Dr hab. inż. Tomasz Rokicki - adiunkt
27.Dr hab. Tomasz Siudek - profesor SGGW
28.Dr hab. Piotr Sulewski - adiunkt
29.Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka - profesor SGGW
30.Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska - profesor SGGW
31.Dr hab. Mirosław Wasilewski - profesor SGGW
32.Dr hab. Adam Wąs - adiunkt
33.Dr hab. Ludwik Wicki - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
34.Dr hab. Aldona Zawojska - profesor SGGW
35.Dr Piotr Adamczyk - adiunkt
36.Dr Rafał Balina - adiunkt
37.Dr Joanna Baran - adiunkt
38.Dr inż. Ewa Bąk-Filipek - adiunkt
39.Dr Joanna Bereżnicka - adiunkt
40.Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa - adiunkt
41.Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka - adiunkt
42.Dr Katarzyna Boratyńska - adiunkt
43.Dr inż. Agnieszka Borowska - adiunkt
44.Dr Michał Borowy - adiunkt
45.Dr inż. Mariusz Chądrzyński - adiunkt
46.Dr Aleksandra Chlebicka - adiunkt
47.Dr Joanna Chudzian - adiunkt
48.Dr Katarzyna Czech - adiunkt
49.Dr Nina Drejerska - adiunkt, Prodziekan ds. Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi
50.Dr Tomasz Felczak - adiunkt
51.Dr Ewa Ferens - adiunkt
52.Dr Tadeusz Filipiak - adiunkt
53.Dr Marzena Ganc - adiunkt
54.Dr Monika Gębska - adiunkt
55.Dr Piotr Gołasa - adiunkt
56.Dr Aleksandra Górecka - adiunkt
57.Dr Anna Górska - adiunkt
58.Dr inż. Katarzyna Gralak - adiunkt
59.Dr inż. Mariusz Grębowiec - adiunkt
60.Dr Anna Grontkowska - adiunkt
61.Dr inż. Kinga Gruziel - adiunkt
62.Dr inż. Mariusz Hamulczuk - adiunkt
63.Dr inż. Marcin Idzik - adiunkt
64.Dr Sławomir Jarka - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
65.Dr Anna Jasiulewicz - adiunkt
66.Dr inż. Ewa Jaska - adiunkt
67.Dr inż. Elżbieta Kacperska - adiunkt, Pełnomocnik  Dziekana ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi
68.Dr inż. Marzena Kacprzak - adiunkt
69.Dr inż. Tomasz Klusek - adiunkt
70.Dr Anna Kłoczko-Gajewska - adiunkt
71.Dr Dorota Kmieć - adiunkt
72.Dr inż. Paweł Kobus - adiunkt
73.Dr Tomasz Kondraszuk - adiunkt
74.Dr Dorota Kozioł-Kaczorek - adiunkt
75.Dr inż. Zofia Krzyżanowska - adiunkt (urlop)
76.Dr inż. Elwira Laskowska - adiunkt
77.Dr inż. Marzena Lemanowicz - adiunkt
78.Dr Przemysław Litwiniuk - adiunkt
79.Dr Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt
80.Dr Mirosław Machnacki - adiunkt
81.Dr Mariusz Maciejczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
82.Dr inż. Janusz Majewski - adiunkt
83.Dr Agata Malak-Rawlikowska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
84.Dr inż. Jacek Maśniak - adiunkt
85.Dr Magdalena Mądra-Sawicka - adiunkt
86.Dr Konrad Michalski - adiunkt
87.Dr inż. Aneta Mikuła - adiunkt
88.Dr inż. Anna Milewska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się
89.Dr inż. Anna Olejniczak - adiunkt (urlop bezpłatny)
90.Dr inż. Agnieszka Parlińska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów
91.Dr inż. Anna Parzonko - adiunkt
92.Dr Tomasz Pawlonka - adiunkt
93.Dr Łukasz Pietrych - adiunkt
94.Dr Piotr Pietrzak - adiunkt
95.Dr inż. Robert Pietrzykowski - adiunkt
96.Dr inż. Władysław Piskorz - adiunkt (urlop bezpłatny)
97.Dr inż. Iwona Pomianek - adiunkt
98.Dr inż. Małgorzata Raczkowska - adiunkt
99.Dr inż. Joanna Rakowska - adiunkt
100.Dr Marcin Ratajczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej i Współpracy z Biblioteką
101.Dr Michał Roman - adiunkt
102.Dr Monika Roman - adiunkt
103.Dr inż. Anna Rytko - adiunkt
104.Dr inż. Anna Sieczko - adiunkt
105.Dr inż. Czesław Siekierski - adiunkt (urlop)
106.Dr Wioleta Sobczak - adiunkt
107.Dr inż. Agnieszka Sobolewska - adiunkt
108.Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
109.Dr Maciej Stawicki - adiunkt
110.Dr Emilia Stola - adiunkt
111.Dr inż. Alicja Stolarska - adiunkt
112.Dr inż. Dariusz Strzębicki - adiunkt
113.Dr Hubert Szczepaniuk - asystent
114.Dr Monika Utzig - adiunkt
115.Dr Anna Wasilewska - adiunkt
116.Dr Ewa Wasilewska - adiunkt
117.Dr inż. Agnieszka Werenowska - adiunkt
118.Dr inż. Aleksandra Wicka - adiunkt
119.Dr Michał Wielechowski - adiunkt
120.Dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska - adiunkt
121.Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal - adiunkt
122.Dr Barbara Wyrzykowska - adiunkt
123.Dr Marcin Wysokiński - adiunkt
124.Dr Serhiy Zabolotnyy - adiunkt
125.Dr Jan Zawadka - adiunkt
126.Mgr Adam Andrzejuk - asystent
127.Mgr Teresa Domańska-Felczak - asystent
128.Mgr Piotr Gabryjończyk - asystent
129.Mgr Magdalena Golonko - asystent
130.Mgr Andrzej Hornowski - asystent
131.Mgr Tomasz Pajewski - asystent
132.Mgr Olga Podlińska - asystent
133.Mgr Paulina Stolarczyk - asystent
134.Mgr Paulina Trębska - asystent
135.Mgr Arkadiusz Weremczuk - asystent
136.Mgr Adam Zając - asystent
137.Mgr inż. Monika Bagińska - doktorant
138.Mgr Ola Bareja-Wawryszuk - doktorant
139.Mgr Maksymilian Bąk - doktorant
140.Mgr Katarzyna Brodzikowska - doktorant
141.Mgr Katarzyna Brzychcy - doktorant
142.Mgr Marcin Chciałowski - doktorant
143.Mgr Denys Cherevyk - doktorant
144.Mgr Katarzyna Drabarczyk - doktorant
145.Mgr Paweł Dziemdziela - doktorant
146.Mgr Katarzyna Gabryjończyk - doktorant
147.Mgr Seweryn Gajdek - doktorant
148.Mgr Arkadiusz Gromada - doktorant
149.Mgr Marta Gryglak - doktorant
150.Mgr Beata Horbowiec-Janucik - doktorant
151.Mgr Marta Idasz-Balina - doktorant
152.Mgr Katarzyna Idźkowska - doktorant
153.Mgr Tomasz Jaroszewski - doktorant
154.Mgr Juliusz Juszczyk - doktorant
155.Mgr Aneta Kalisiak - doktorant
156.Mgr Kamil Kłusek - doktorant
157.Mgr Paweł Kraciński - doktorant
158.Mgr Marta Krystosik - doktorant
159.Mgr Grzegorz Letkowski - doktorant
160.Mgr Sławomir Lewicki - doktorant
161.Mgr Joanna Malinger - doktorant
162.Mgr Agnieszka Orłowska-Gawdzik - doktorant
163.Mgr Piotr Pomichowski - doktorant
164.Mgr Anna Sobieraj - doktorant
165.Mgr Joanna Stefańczyk - doktorant
166.Mgr Przemysław Suchodolski - doktorant
167.Mgr Paweł Szmagliński - doktorant
168.Mgr Zuzanna Szymaniuk - doktorant
169.Mgr Anna Twardowska - doktorant
170.Mgr inż. Sławomir Wawrzyniak - doktorant
171.Mgr Krzysztof Wiliński - doktorant
172.Mgr Michał Wojtaszek - doktorant
173.Mgr Nataliia Zavizion - doktorant
Pracownicy sekretariatów i dziekanatów
174. Hanna Adamowicz
175.Mgr Barbara Bakuła
176.Mgr Marta Chylak
177.Lic. Ewelina Gołąbek
178. Urszula Górzyńska
179.Mgr Urszula Grzywińska
180.Mgr inż. Elżbieta Kopestyńska
181.Mgr Maria Leszczyńska
182.Mgr inż. Anna Odziemkowska
183.Mgr Katarzyna Ositek
184.Mgr Anna Pajewska, Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych
185.Mgr Aleksandra Perkowska
186.Inż. Jolanta Petrykowska
187.Mgr Maria Pluta, Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
188.Mgr Małgorzata Rowicka, Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych
189.Mgr inż. Anna Ruchniewicz
190.Mgr Teresa Sawicka
191. Jolanta Stobnicka
192.Mgr inż. Anna Urbanek
Emerytowani pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
193.Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
194.Prof. dr hab. Zbigniew Adamowski
195.Prof. dr hab. Jan Górecki
196.Prof. dr hab. Jan Hybel
197.Prof. dr hab. Janusz Lewandowski
198.Prof. dr hab. Janina Sawicka
199.Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
200.Prof. dr hab. Wojciech Ziętara
201.Dr hab. Julian Krzyżanowski
202.Dr hab. Maria Parlińska
203.Dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz
204.Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak
205.Dr hab. Jan Wołoszyn
206.Dr hab. Włodzimierz Wójcicki
207.Dr hab. Maria Zajączkowska
208.Dr inż. Bolesław Iwan
209.Dr inż. Zdzisław Jakubowski
210.Dr inż. Kazimierz Tabor
211.Dr Ewa Tchorzewska
212.Dr Józef Żuk