Lista pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych
Pracownicy naukowi
1.Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
2.Prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki
3.Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
4.Prof. dr hab. Edward Majewski
5.Prof. dr hab. Irena Ozimek
6.Prof. dr hab. Marian Podstawka
7.Prof. dr hab. Henryk Runowski
8.Prof. dr hab. Stanisław Stańko
9.Dr hab. Stanisław Bagieński - profesor SGGW
10.Dr hab. Agata Balińska - adiunkt
11.Dr hab. Alina Daniłowska - profesor SGGW
12.Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
13.Dr hab. Barbara Gołębiewska - profesor SGGW
14.Dr hab. Jarosław Gołębiewski - profesor SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
15.Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz - adiunkt
16.Dr hab. Joanna Kisielińska - profesor SGGW
17.Dr hab. inż. Dorota Komorowska - adiunkt
18.Dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW
19.Dr hab. Sylwester Kozak - profesor SGGW
20.Dr hab. Jakub Kraciuk - profesor SGGW, Prodziekan ds. Nauki
21.Dr hab. Mariusz Maciejczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
22.Dr hab. Joanna Paliszkiewicz - profesor SGGW
23.Dr hab. Andrzej Parzonko - profesor SGGW, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
24.Dr hab. Michał Pietrzak - profesor SGGW
25.Dr hab. Wojciech Pizło - profesor SGGW
26.Dr hab. Halina Powęska - adiunkt
27.Dr hab. inż. Tomasz Rokicki - adiunkt
28.Dr hab. Tomasz Siudek - profesor SGGW
29.Dr hab. Piotr Sulewski - adiunkt
30.Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka - profesor SGGW
31.Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska - profesor SGGW
32.Dr hab. Mirosław Wasilewski - profesor SGGW
33.Dr hab. Adam Wąs - adiunkt
34.Dr hab. Ludwik Wicki - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
35.Dr hab. Aldona Zawojska - profesor SGGW
36.Dr Piotr Adamczyk - adiunkt
37.Dr Rafał Balina - adiunkt
38.Dr Joanna Baran - adiunkt
39.Dr inż. Ewa Bąk-Filipek - adiunkt
40.Dr Joanna Bereżnicka - adiunkt
41.Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa - adiunkt
42.Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka - adiunkt
43.Dr Katarzyna Boratyńska - adiunkt
44.Dr inż. Agnieszka Borowska - adiunkt
45.Dr Michał Borowy - adiunkt
46.Dr inż. Mariusz Chądrzyński - adiunkt
47.Dr Aleksandra Chlebicka - adiunkt
48.Dr Joanna Chudzian - adiunkt
49.Dr Katarzyna Czech - adiunkt
50.Dr hab. Nina Drejerska - adiunkt, Prodziekan ds. Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi
51.Dr Tomasz Felczak - adiunkt
52.Dr Ewa Ferens - adiunkt
53.Dr Tadeusz Filipiak - adiunkt
54.Dr Piotr Gabryjończyk - asystent
55.Dr Marzena Ganc - adiunkt
56.Dr Monika Gębska - adiunkt
57.Dr Piotr Gołasa - adiunkt
58.Dr Aleksandra Górecka - adiunkt
59.Dr Anna Górska - adiunkt
60.Dr inż. Katarzyna Gralak - adiunkt
61.Dr inż. Mariusz Grębowiec - adiunkt
62.Dr Anna Grontkowska - adiunkt
63.Dr inż. Kinga Gruziel - adiunkt
64.Dr inż. Mariusz Hamulczuk - adiunkt
65.Dr inż. Marcin Idzik - adiunkt
66.Dr Piotr Jałowiecki - adiunkt
67.Dr Sławomir Jarka - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
68.Dr Anna Jasiulewicz - adiunkt
69.Dr inż. Ewa Jaska - adiunkt
70.Dr inż. Elżbieta Kacperska - adiunkt, Pełnomocnik  Dziekana ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi
71.Dr inż. Marzena Kacprzak - adiunkt
72.Dr inż. Tomasz Klusek - adiunkt
73.Dr Anna Kłoczko-Gajewska - adiunkt
74.Dr Dorota Kmieć - adiunkt
75.Dr inż. Paweł Kobus - adiunkt
76.Dr Tomasz Kondraszuk - adiunkt
77.Dr Dorota Kozioł-Kaczorek - adiunkt
78.Dr inż. Zofia Krzyżanowska - adiunkt (urlop)
79.Dr inż. Elwira Laskowska - adiunkt
80.Dr inż. Marzena Lemanowicz - adiunkt
81.Dr Przemysław Litwiniuk - adiunkt
82.Dr Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt
83.Dr Mirosław Machnacki - adiunkt
84.Dr inż. Janusz Majewski - adiunkt
85.Dr Agata Malak-Rawlikowska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
86.Dr inż. Jacek Maśniak - adiunkt
87.Dr Magdalena Mądra-Sawicka - adiunkt
88.Dr Konrad Michalski - adiunkt
89.Dr inż. Aneta Mikuła - adiunkt
90.Dr inż. Anna Milewska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się
91.Dr inż. Anna Olejniczak - adiunkt (urlop bezpłatny)
92.Dr Tomasz Pajewski - asystent
93.Dr inż. Agnieszka Parlińska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów
94.Dr inż. Anna Parzonko - adiunkt
95.Dr Tomasz Pawlonka - adiunkt
96.Dr Łukasz Pietrych - adiunkt
97.Dr Piotr Pietrzak - adiunkt
98.Dr inż. Robert Pietrzykowski - adiunkt
99.Dr inż. Władysław Piskorz - adiunkt (urlop bezpłatny)
100.Dr inż. Iwona Pomianek - adiunkt
101.Dr inż. Małgorzata Raczkowska - adiunkt
102.Dr inż. Joanna Rakowska - adiunkt
103.Dr Marcin Ratajczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej i Współpracy z Biblioteką
104.Dr Michał Roman - adiunkt
105.Dr Monika Roman - adiunkt
106.Dr inż. Anna Rytko - adiunkt
107.Dr inż. Anna Sieczko - adiunkt
108.Dr inż. Czesław Siekierski - adiunkt (urlop)
109.Dr Wioleta Sobczak - adiunkt
110.Dr inż. Agnieszka Sobolewska - adiunkt
111.Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
112.Dr Maciej Stawicki - adiunkt
113.Dr Emilia Stola - adiunkt
114.Dr inż. Alicja Stolarska - adiunkt
115.Dr inż. Dariusz Strzębicki - adiunkt
116.Dr Hubert Szczepaniuk - asystent
117.Dr Monika Utzig - adiunkt
118.Dr Anna Wasilewska - adiunkt
119.Dr Ewa Wasilewska - adiunkt
120.Dr inż. Agnieszka Werenowska - adiunkt
121.Dr inż. Aleksandra Wicka - adiunkt
122.Dr Michał Wielechowski - adiunkt
123.Dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska - adiunkt
124.Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal - adiunkt
125.Dr Barbara Wyrzykowska - adiunkt
126.Dr Marcin Wysokiński - adiunkt
127.Dr Serhiy Zabolotnyy - adiunkt
128.Dr Jan Zawadka - adiunkt
129.Dr Adam Andrzejuk - asystent
130.Mgr Teresa Domańska-Felczak - asystent
131.Mgr Magdalena Golonko - asystent
132.Mgr Andrzej Hornowski - asystent
133.Mgr Olga Podlińska - asystent
134.Mgr Paulina Stolarczyk - asystent
135.Mgr Paulina Trębska - asystent
136.Mgr Arkadiusz Weremczuk - asystent
137.Mgr Adam Zając - asystent
138.Mgr Ola Bareja-Wawryszuk - doktorant
139.Mgr Maksymilian Bąk - doktorant
140.Mgr Katarzyna Brodzikowska - doktorant
141.Mgr Katarzyna Brzychcy - doktorant
142.Mgr Marcin Chciałowski - doktorant
143.Mgr Denys Cherevyk - doktorant
144.Mgr Katarzyna Drabarczyk - doktorant
145.Mgr Paweł Dziemdziela - doktorant
146.Mgr Katarzyna Gabryjończyk - doktorant
147.Mgr Seweryn Gajdek - doktorant
148.Mgr Marlena Gołaś - doktorant
149.Mgr Arkadiusz Gromada - doktorant
150.Mgr Marta Gryglak - doktorant
151.Mgr Beata Horbowiec-Janucik - doktorant
152.Mgr Marta Idasz-Balina - doktorant
153.Mgr Katarzyna Idźkowska - doktorant
154.Mgr Tomasz Jaroszewski - doktorant
155.Mgr Aneta Kalisiak - doktorant
156.Mgr Kamil Kłusek - doktorant
157.Mgr Paweł Kraciński - doktorant
158.Mgr Grzegorz Letkowski - doktorant
159.Mgr Sławomir Lewicki - doktorant
160.Mgr Joanna Malinger - doktorant
161.Mgr Wiktor Maszkowski - doktorant
162.Mgr Agnieszka Orłowska-Gawdzik - doktorant
163.Mgr Piotr Pomichowski - doktorant
164.Mgr Aleksandra Siudek - doktorant
165.Mgr Anna Sobieraj - doktorant
166.Mgr Joanna Stefańczyk - doktorant
167.Mgr Przemysław Suchodolski - doktorant
168.Mgr Paweł Szmagliński - doktorant
169.Mgr Zuzanna Szymaniuk - doktorant
170.Mgr Anna Twardowska - doktorant
171.Mgr inż. Sławomir Wawrzyniak - doktorant
172.Mgr Krzysztof Wiliński - doktorant
173.Mgr Michał Wojtaszek - doktorant
174.Mgr Nataliia Zavizion - doktorant
Pracownicy sekretariatów i dziekanatów
175. Hanna Adamowicz
176.Mgr Barbara Bakuła
177.Mgr Aleksandra Chojnowska
178.Mgr Marta Chylak
179. Urszula Górzyńska
180.Mgr Urszula Grzywińska
181.Mgr inż. Elżbieta Kopestyńska
182.Mgr Maria Leszczyńska
183.Mgr inż. Anna Odziemkowska
184.Mgr Katarzyna Ositek
185.Mgr Anna Pajewska, Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych
186.Mgr Aleksandra Perkowska
187.Inż. Jolanta Petrykowska
188.Mgr Maria Pluta, Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
189.Mgr Małgorzata Rowicka, Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych
190.Mgr inż. Anna Ruchniewicz
191.Mgr Teresa Sawicka
192. Jolanta Stobnicka
193.Mgr inż. Anna Urbanek
Emerytowani pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
194.Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
195.Prof. dr hab. Zbigniew Adamowski
196.Prof. dr hab. Jan Górecki
197.Prof. dr hab. Jan Hybel
198.Prof. dr hab. Janusz Lewandowski
199.Prof. dr hab. Janina Sawicka
200.Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
201.Prof. dr hab. Wojciech Ziętara
202.Dr hab. Julian Krzyżanowski
203.Dr hab. Maria Parlińska
204.Dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz
205.Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak
206.Dr hab. Jan Wołoszyn
207.Dr hab. Włodzimierz Wójcicki
208.Dr hab. Maria Zajączkowska
209.Dr inż. Bolesław Iwan
210.Dr inż. Zdzisław Jakubowski
211.Dr inż. Kazimierz Tabor
212.Dr Ewa Tchorzewska
213.Dr Józef Żuk