Lista pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych
Pracownicy naukowi
1.Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
2.Prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki
3.Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
4.Prof. dr hab. Edward Majewski
5.Prof. dr hab. Irena Ozimek
6.Prof. dr hab. Marian Podstawka
7.Prof. dr hab. Henryk Runowski
8.Prof. dr hab. Stanisław Stańko
9.Dr hab. Stanisław Bagieński - profesor SGGW
10.Dr hab. Agata Balińska - adiunkt
11.Dr hab. Alina Daniłowska - profesor SGGW
12.Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
13.Dr hab. Barbara Gołębiewska - profesor SGGW
14.Dr hab. Jarosław Gołębiewski - profesor SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
15.Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz - adiunkt
16.Dr hab. Joanna Kisielińska - profesor SGGW
17.Dr hab. inż. Dorota Komorowska - adiunkt
18.Dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW
19.Dr hab. Sylwester Kozak - profesor SGGW
20.Dr hab. Jakub Kraciuk - profesor SGGW, Prodziekan ds. Nauki
21.Dr hab. Mariusz Maciejczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
22.Dr hab. Joanna Paliszkiewicz - profesor SGGW
23.Dr hab. Andrzej Parzonko - profesor SGGW, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
24.Dr hab. Michał Pietrzak - profesor SGGW
25.Dr hab. Wojciech Pizło - profesor SGGW
26.Dr hab. Halina Powęska - adiunkt
27.Dr hab. inż. Tomasz Rokicki - adiunkt
28.Dr hab. Tomasz Siudek - profesor SGGW
29.Dr hab. Piotr Sulewski - adiunkt
30.Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka - profesor SGGW
31.Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska - profesor SGGW
32.Dr hab. Mirosław Wasilewski - profesor SGGW
33.Dr hab. Adam Wąs - adiunkt
34.Dr hab. Ludwik Wicki - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
35.Dr hab. Aldona Zawojska - profesor SGGW
36.Dr Piotr Adamczyk - adiunkt
37.Dr Rafał Balina - adiunkt
38.Dr Joanna Baran - adiunkt
39.Dr inż. Ewa Bąk-Filipek - adiunkt
40.Dr Joanna Bereżnicka - adiunkt
41.Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa - adiunkt
42.Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka - adiunkt
43.Dr Katarzyna Boratyńska - adiunkt
44.Dr inż. Agnieszka Borowska - adiunkt
45.Dr Michał Borowy - adiunkt
46.Dr inż. Mariusz Chądrzyński - adiunkt
47.Dr Aleksandra Chlebicka - adiunkt
48.Dr Joanna Chudzian - adiunkt
49.Dr Katarzyna Czech - adiunkt
50.Dr Nina Drejerska - adiunkt, Prodziekan ds. Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi
51.Dr Tomasz Felczak - adiunkt
52.Dr Ewa Ferens - adiunkt
53.Dr Tadeusz Filipiak - adiunkt
54.Dr Piotr Gabryjończyk - asystent
55.Dr Marzena Ganc - adiunkt
56.Dr Monika Gębska - adiunkt
57.Dr Piotr Gołasa - adiunkt
58.Dr Aleksandra Górecka - adiunkt
59.Dr Anna Górska - adiunkt
60.Dr inż. Katarzyna Gralak - adiunkt
61.Dr inż. Mariusz Grębowiec - adiunkt
62.Dr Anna Grontkowska - adiunkt
63.Dr inż. Kinga Gruziel - adiunkt
64.Dr inż. Mariusz Hamulczuk - adiunkt
65.Dr inż. Marcin Idzik - adiunkt
66.Dr Sławomir Jarka - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
67.Dr Anna Jasiulewicz - adiunkt
68.Dr inż. Ewa Jaska - adiunkt
69.Dr inż. Elżbieta Kacperska - adiunkt, Pełnomocnik  Dziekana ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi
70.Dr inż. Marzena Kacprzak - adiunkt
71.Dr inż. Tomasz Klusek - adiunkt
72.Dr Anna Kłoczko-Gajewska - adiunkt
73.Dr Dorota Kmieć - adiunkt
74.Dr inż. Paweł Kobus - adiunkt
75.Dr Tomasz Kondraszuk - adiunkt
76.Dr Dorota Kozioł-Kaczorek - adiunkt
77.Dr inż. Zofia Krzyżanowska - adiunkt (urlop)
78.Dr inż. Elwira Laskowska - adiunkt
79.Dr inż. Marzena Lemanowicz - adiunkt
80.Dr Przemysław Litwiniuk - adiunkt
81.Dr Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt
82.Dr Mirosław Machnacki - adiunkt
83.Dr inż. Janusz Majewski - adiunkt
84.Dr Agata Malak-Rawlikowska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
85.Dr inż. Jacek Maśniak - adiunkt
86.Dr Magdalena Mądra-Sawicka - adiunkt
87.Dr Konrad Michalski - adiunkt
88.Dr inż. Aneta Mikuła - adiunkt
89.Dr inż. Anna Milewska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się
90.Dr inż. Anna Olejniczak - adiunkt (urlop bezpłatny)
91.Dr Tomasz Pajewski - asystent
92.Dr inż. Agnieszka Parlińska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów
93.Dr inż. Anna Parzonko - adiunkt
94.Dr Tomasz Pawlonka - adiunkt
95.Dr Łukasz Pietrych - adiunkt
96.Dr Piotr Pietrzak - adiunkt
97.Dr inż. Robert Pietrzykowski - adiunkt
98.Dr inż. Władysław Piskorz - adiunkt (urlop bezpłatny)
99.Dr inż. Iwona Pomianek - adiunkt
100.Dr inż. Małgorzata Raczkowska - adiunkt
101.Dr inż. Joanna Rakowska - adiunkt
102.Dr Marcin Ratajczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej i Współpracy z Biblioteką
103.Dr Michał Roman - adiunkt
104.Dr Monika Roman - adiunkt
105.Dr inż. Anna Rytko - adiunkt
106.Dr inż. Anna Sieczko - adiunkt
107.Dr inż. Czesław Siekierski - adiunkt (urlop)
108.Dr Wioleta Sobczak - adiunkt
109.Dr inż. Agnieszka Sobolewska - adiunkt
110.Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
111.Dr Maciej Stawicki - adiunkt
112.Dr Emilia Stola - adiunkt
113.Dr inż. Alicja Stolarska - adiunkt
114.Dr inż. Dariusz Strzębicki - adiunkt
115.Dr Hubert Szczepaniuk - asystent
116.Dr Monika Utzig - adiunkt
117.Dr Anna Wasilewska - adiunkt
118.Dr Ewa Wasilewska - adiunkt
119.Dr inż. Agnieszka Werenowska - adiunkt
120.Dr inż. Aleksandra Wicka - adiunkt
121.Dr Michał Wielechowski - adiunkt
122.Dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska - adiunkt
123.Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal - adiunkt
124.Dr Barbara Wyrzykowska - adiunkt
125.Dr Marcin Wysokiński - adiunkt
126.Dr Serhiy Zabolotnyy - adiunkt
127.Dr Jan Zawadka - adiunkt
128.Mgr Adam Andrzejuk - asystent
129.Mgr Teresa Domańska-Felczak - asystent
130.Mgr Magdalena Golonko - asystent
131.Mgr Andrzej Hornowski - asystent
132.Mgr Olga Podlińska - asystent
133.Mgr Paulina Stolarczyk - asystent
134.Mgr Paulina Trębska - asystent
135.Mgr Arkadiusz Weremczuk - asystent
136.Mgr Adam Zając - asystent
137.Mgr Ola Bareja-Wawryszuk - doktorant
138.Mgr Maksymilian Bąk - doktorant
139.Mgr Katarzyna Brodzikowska - doktorant
140.Mgr Katarzyna Brzychcy - doktorant
141.Mgr Marcin Chciałowski - doktorant
142.Mgr Denys Cherevyk - doktorant
143.Mgr Katarzyna Drabarczyk - doktorant
144.Mgr Paweł Dziemdziela - doktorant
145.Mgr Katarzyna Gabryjończyk - doktorant
146.Mgr Seweryn Gajdek - doktorant
147.Mgr Marlena Gołaś - doktorant
148.Mgr Arkadiusz Gromada - doktorant
149.Mgr Marta Gryglak - doktorant
150.Mgr Beata Horbowiec-Janucik - doktorant
151.Mgr Marta Idasz-Balina - doktorant
152.Mgr Katarzyna Idźkowska - doktorant
153.Mgr Tomasz Jaroszewski - doktorant
154.Mgr Aneta Kalisiak - doktorant
155.Mgr Kamil Kłusek - doktorant
156.Mgr Paweł Kraciński - doktorant
157.Mgr Marta Krystosik - doktorant
158.Mgr Grzegorz Letkowski - doktorant
159.Mgr Sławomir Lewicki - doktorant
160.Mgr Joanna Malinger - doktorant
161.Mgr Agnieszka Orłowska-Gawdzik - doktorant
162.Mgr Piotr Pomichowski - doktorant
163.Mgr Aleksandra Siudek - doktorant
164.Mgr Anna Sobieraj - doktorant
165.Mgr Joanna Stefańczyk - doktorant
166.Mgr Przemysław Suchodolski - doktorant
167.Mgr Paweł Szmagliński - doktorant
168.Mgr Zuzanna Szymaniuk - doktorant
169.Mgr Anna Twardowska - doktorant
170.Mgr inż. Sławomir Wawrzyniak - doktorant
171.Mgr Krzysztof Wiliński - doktorant
172.Mgr Michał Wojtaszek - doktorant
173.Mgr Nataliia Zavizion - doktorant
Pracownicy sekretariatów i dziekanatów
174. Hanna Adamowicz
175.Mgr Barbara Bakuła
176.Mgr Marta Chylak
177.Lic. Ewelina Gołąbek
178. Urszula Górzyńska
179.Mgr Urszula Grzywińska
180.Mgr inż. Elżbieta Kopestyńska
181.Mgr Maria Leszczyńska
182.Mgr inż. Anna Odziemkowska
183.Mgr Katarzyna Ositek
184.Mgr Anna Pajewska, Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych
185.Mgr Aleksandra Perkowska
186.Inż. Jolanta Petrykowska
187.Mgr Maria Pluta, Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
188.Mgr Małgorzata Rowicka, Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych
189.Mgr inż. Anna Ruchniewicz
190.Mgr Teresa Sawicka
191. Jolanta Stobnicka
192.Mgr inż. Anna Urbanek
Emerytowani pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
193.Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
194.Prof. dr hab. Zbigniew Adamowski
195.Prof. dr hab. Jan Górecki
196.Prof. dr hab. Jan Hybel
197.Prof. dr hab. Janusz Lewandowski
198.Prof. dr hab. Janina Sawicka
199.Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
200.Prof. dr hab. Wojciech Ziętara
201.Dr hab. Julian Krzyżanowski
202.Dr hab. Maria Parlińska
203.Dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz
204.Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak
205.Dr hab. Jan Wołoszyn
206.Dr hab. Włodzimierz Wójcicki
207.Dr hab. Maria Zajączkowska
208.Dr inż. Bolesław Iwan
209.Dr inż. Zdzisław Jakubowski
210.Dr inż. Kazimierz Tabor
211.Dr Ewa Tchorzewska
212.Dr Józef Żuk