Lista pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych
Pracownicy naukowi
1.Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
2.Prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki
3.Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
4.Prof. dr hab. Edward Majewski
5.Prof. dr hab. Irena Ozimek
6.Prof. dr hab. Marian Podstawka
7.Prof. dr hab. Henryk Runowski
8.Prof. dr hab. Janina Sawicka
9.Prof. dr hab. Stanisław Stańko
10.Dr hab. Stanisław Bagieński - profesor SGGW
11.Dr hab. Agata Balińska - adiunkt
12.Dr hab. Alina Daniłowska - profesor SGGW
13.Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
14.Dr hab. Barbara Gołębiewska - profesor SGGW
15.Dr hab. Jarosław Gołębiewski - profesor SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
16.Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz - adiunkt
17.Dr hab. Joanna Kisielińska - profesor SGGW
18.Dr hab. inż. Dorota Komorowska - adiunkt
19.Dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW
20.Dr hab. Sylwester Kozak - profesor SGGW
21.Dr hab. Jakub Kraciuk - profesor SGGW, Prodziekan ds. Nauki
22.Dr hab. Julian Krzyżanowski - profesor SGGW
23.Dr hab. Joanna Paliszkiewicz - profesor SGGW
24.Dr hab. Maria Parlińska - profesor SGGW
25.Dr hab. Andrzej Parzonko - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
26.Dr hab. Michał Pietrzak - profesor SGGW
27.Dr hab. Wojciech Pizło - profesor SGGW
28.Dr hab. Halina Powęska - adiunkt
29.Dr hab. inż. Tomasz Rokicki - adiunkt
30.Dr hab. Tomasz Siudek - profesor SGGW
31.Dr hab. Piotr Sulewski - adiunkt
32.Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka - profesor SGGW
33.Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska - profesor SGGW
34.Dr hab. Mirosław Wasilewski - profesor SGGW
35.Dr hab. Adam Wąs - adiunkt
36.Dr hab. Ludwik Wicki - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
37.Dr hab. Aldona Zawojska - adiunkt
38.Dr Piotr Adamczyk - adiunkt
39.Dr Rafał Balina - adiunkt
40.Dr Joanna Baran - adiunkt
41.Dr inż. Ewa Bąk-Filipek - adiunkt
42.Dr Joanna Bereżnicka - adiunkt
43.Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa - adiunkt
44.Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka - adiunkt
45.Dr Katarzyna Boratyńska - adiunkt
46.Dr inż. Agnieszka Borowska - adiunkt
47.Dr Michał Borowy - adiunkt
48.Dr inż. Mariusz Chądrzyński - adiunkt
49.Dr Aleksandra Chlebicka - adiunkt
50.Dr Joanna Chudzian - adiunkt
51.Dr Katarzyna Czech - adiunkt
52.Dr inż. Joanna Dmitruk - adiunkt
53.Dr Nina Drejerska - adiunkt, Prodziekan ds. Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi
54.Dr Tomasz Felczak - adiunkt
55.Dr Ewa Ferens - adiunkt
56.Dr Tadeusz Filipiak - adiunkt
57.Dr Marzena Ganc - adiunkt
58.Dr Monika Gębska - adiunkt
59.Dr Piotr Gołasa - adiunkt
60.Dr Aleksandra Górecka - adiunkt
61.Dr Anna Górska - adiunkt
62.Dr inż. Katarzyna Gralak - adiunkt
63.Dr inż. Mariusz Grębowiec - adiunkt
64.Dr Anna Grontkowska - adiunkt
65.Dr inż. Kinga Gruziel - adiunkt
66.Dr inż. Mariusz Hamulczuk - adiunkt
67.Dr inż. Marcin Idzik - adiunkt
68.Dr Sławomir Jarka - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
69.Dr Anna Jasiulewicz - adiunkt
70.Dr inż. Ewa Jaska - adiunkt
71.Dr inż. Elżbieta Kacperska - adiunkt, Pełnomocnik  Dziekana ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi
72.Dr inż. Marzena Kacprzak - adiunkt
73.Dr inż. Tomasz Klusek - adiunkt
74.Dr Anna Kłoczko-Gajewska - adiunkt
75.Dr Dorota Kmieć - adiunkt
76.Dr inż. Paweł Kobus - adiunkt
77.Dr Tomasz Kondraszuk - adiunkt
78.Dr Dorota Kozioł-Kaczorek - adiunkt
79.Dr inż. Zofia Krzyżanowska - adiunkt (urlop)
80.Dr inż. Elwira Laskowska - adiunkt
81.Dr inż. Marzena Lemanowicz - adiunkt
82.Dr Przemysław Litwiniuk - adiunkt
83.Dr Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt
84.Dr Mirosław Machnacki - adiunkt
85.Dr Mariusz Maciejczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
86.Dr inż. Janusz Majewski - adiunkt
87.Dr Agata Malak-Rawlikowska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
88.Dr inż. Jacek Maśniak - adiunkt
89.Dr Magdalena Mądra-Sawicka - adiunkt
90.Dr Konrad Michalski - adiunkt
91.Dr inż. Aneta Mikuła - adiunkt
92.Dr inż. Anna Milewska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się
93.Dr inż. Anna Olejniczak - adiunkt (urlop bezpłatny)
94.Dr inż. Agnieszka Parlińska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów
95.Dr inż. Anna Parzonko - adiunkt
96.Dr Tomasz Pawlonka - adiunkt
97.Dr Łukasz Pietrych - adiunkt
98.Dr Piotr Pietrzak - adiunkt
99.Dr inż. Robert Pietrzykowski - adiunkt
100.Dr inż. Władysław Piskorz - adiunkt (urlop bezpłatny)
101.Dr inż. Iwona Pomianek - adiunkt
102.Dr inż. Małgorzata Raczkowska - adiunkt
103.Dr inż. Joanna Rakowska - adiunkt
104.Dr Marcin Ratajczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej i Współpracy z Biblioteką
105.Dr Michał Roman - adiunkt
106.Dr Monika Roman - adiunkt
107.Dr inż. Anna Rytko - adiunkt
108.Dr inż. Anna Sieczko - adiunkt
109.Dr inż. Czesław Siekierski - adiunkt (urlop)
110.Dr Wioleta Sobczak - asystent
111.Dr inż. Agnieszka Sobolewska - adiunkt
112.Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
113.Dr Maciej Stawicki - adiunkt
114.Dr Emilia Stola - adiunkt
115.Dr inż. Alicja Stolarska - adiunkt
116.Dr inż. Dariusz Strzębicki - adiunkt
117.Dr Hubert Szczepaniuk - adiunkt
118.Dr Monika Utzig - adiunkt
119.Dr Anna Wasilewska - adiunkt
120.Dr Ewa Wasilewska - adiunkt
121.Dr inż. Agnieszka Werenowska - adiunkt
122.Dr inż. Aleksandra Wicka - adiunkt
123.Dr Michał Wielechowski - adiunkt
124.Dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska - adiunkt
125.Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal - adiunkt
126.Dr Barbara Wyrzykowska - adiunkt
127.Dr Marcin Wysokiński - adiunkt
128.Dr Serhij Zabolotnyy - adiunkt
129.Dr Jan Zawadka - adiunkt
130.Mgr Adam Andrzejuk - asystent
131.Mgr Teresa Domańska - asystent
132.Mgr Piotr Gabryjończyk - asystent
133.Mgr Magdalena Golonko - asystent
134.Mgr Andrzej Hornowski - asystent
135.Mgr Tomasz Pajewski - asystent
136.Mgr Olga Podlińska - asystent
137.Mgr Paulina Stolarczyk - asystent
138.Mgr Paulina Trębska - asystent
139.Mgr Arkadiusz Weremczuk - asystent
140.Mgr Adam Zając - asystent
141.Mgr inż. Monika Bagińska - doktorant
142.Mgr Ola Bareja-Wawryszuk - doktorant
143.Mgr Maksymilian Bąk - doktorant
144.Mgr Marcin Chciałowski - doktorant
145.Mgr Denys Cherevyk - doktorant
146.Mgr Łukasz Chryniewicz - doktorant
147.Mgr Edward Czarnecki - doktorant
148.Mgr Katarzyna Drabarczyk - doktorant
149.Mgr Paweł Dziemdziela - doktorant
150.Mgr Katarzyna Gabryjończyk - doktorant
151.Mgr Seweryn Gajdek - doktorant
152.Mgr Arkadiusz Gromada - doktorant
153.Mgr Marta Gryglak - doktorant
154.Mgr Beata Horbowiec - doktorant
155.Mgr Marta Idasz-Balina - doktorant
156.Mgr Katarzyna Idźkowska - doktorant
157.Mgr Tomasz Jaroszewski - doktorant
158.Mgr Juliusz Juszczyk - doktorant
159.Mgr Aneta Kalisiak - doktorant
160.Mgr Kamil Kłusek - doktorant
161.Mgr Paweł Kraciński - doktorant
162.Mgr Marta Krystosik - doktorant
163.Mgr Grzegorz Letkowski - doktorant
164.Mgr Joanna Malinger - doktorant
165.Mgr Sylwia Małażewska - doktorant
166.Mgr Agnieszka Orłowska-Gawdzik - doktorant
167.Mgr Piotr Pomichowski - doktorant
168.Mgr Anna Sobieraj - doktorant
169.Mgr Joanna Stefańczyk - doktorant
170.Mgr Przemysław Suchodolski - doktorant
171.Mgr Paweł Szmagliński - doktorant
172.Mgr Zuzanna Szymaniuk - doktorant
173.Mgr Anna Twardowska - doktorant
174.Mgr inż. Sławomir Wawrzyniak - doktorant
175.Mgr Krzysztof Wiliński - doktorant
176.Mgr Michał Wojtaszek - doktorant
177.Mgr Nataliia Zavizion - doktorant
178.Mgr Maria Zych-Lewandowska - doktorant
Pracownicy sekretariatów i dziekanatów
179. Hanna Adamowicz
180.Mgr Barbara Bakuła
181.Mgr Marta Chylak
182.Lic. Ewelina Gołąbek
183. Urszula Górzyńska
184.Mgr Urszula Grzywińska
185. Elżbieta Kopestyńska
186.Mgr Maria Leszczyńska
187.Mgr inż. Anna Odziemkowska
188.Mgr Katarzyna Ositek
189.Mgr Anna Pajewska, Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych
190.Mgr Aleksandra Perkowska,
191. Jolanta Petrykowska
192.Mgr Maria Pluta, Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
193.Mgr Małgorzata Rowicka, Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych
194.Mgr inż. Anna Ruchniewicz
195.Mgr Teresa Sawicka
196. Jolanta Stobnicka
197.Mgr inż. Anna Urbanek
Emerytowani pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
198.Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
199.Prof. dr hab. Zbigniew Adamowski
200.Prof. dr hab. Jan Górecki
201.Prof. dr hab. Jan Hybel
202.Prof. dr hab. Janusz Lewandowski
203.Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
204.Prof. dr hab. Wojciech Ziętara
205.Dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz
206.Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak
207.Dr hab. Jan Wołoszyn
208.Dr hab. Włodzimierz Wójcicki
209.Dr hab. Maria Zajączkowska
210.Dr inż. Bolesław Iwan
211.Dr inż. Zdzisław Jakubowski
212.Dr inż. Kazimierz Tabor
213.Dr Ewa Tchorzewska
214.Dr Józef Żuk