Lista pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych
Pracownicy naukowi
1.Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
2.Prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki
3.Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
4.Prof. dr hab. Edward Majewski
5.Prof. dr hab. Irena Ozimek
6.Prof. dr hab. Marian Podstawka
7.Prof. dr hab. Henryk Runowski
8.Prof. dr hab. Stanisław Stańko
9.Dr hab. Stanisław Bagieński - profesor SGGW
10.Dr hab. Agata Balińska - adiunkt
11.Dr hab. inż. Agnieszka Borowska - adiunkt
12.Dr hab. Alina Daniłowska - profesor SGGW
13.Dr hab. Nina Drejerska - adiunkt, Prodziekan ds. Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi
14.Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
15.Dr hab. Barbara Gołębiewska - profesor SGGW
16.Dr hab. Jarosław Gołębiewski - profesor SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
17.Dr hab. inż. Mariusz Hamulczuk - adiunkt
18.Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz - adiunkt
19.Dr hab. Joanna Kisielińska - profesor SGGW
20.Dr hab. inż. Dorota Komorowska - adiunkt
21.Dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW
22.Dr hab. Sylwester Kozak - profesor SGGW
23.Dr hab. Jakub Kraciuk - profesor SGGW, Prodziekan ds. Nauki
24.Dr hab. Przemysław Litwiniuk - adiunkt
25.Dr hab. Mariusz Maciejczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
26.Dr hab. Joanna Paliszkiewicz - profesor SGGW
27.Dr hab. Andrzej Parzonko - profesor SGGW, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
28.Dr hab. Michał Pietrzak - profesor SGGW
29.Dr hab. Wojciech Pizło - profesor SGGW
30.Dr hab. Halina Powęska - adiunkt
31.Dr hab. inż. Tomasz Rokicki - adiunkt
32.Dr hab. Tomasz Siudek - profesor SGGW
33.Dr hab. Piotr Sulewski - adiunkt
34.Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka - profesor SGGW
35.Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska - profesor SGGW
36.Dr hab. Mirosław Wasilewski - profesor SGGW
37.Dr hab. Adam Wąs - adiunkt
38.Dr hab. Ludwik Wicki - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
39.Dr hab. Aldona Zawojska - profesor SGGW
40.Dr Piotr Adamczyk - adiunkt
41.Dr Rafał Balina - adiunkt
42.Dr Joanna Baran - adiunkt
43.Dr inż. Ewa Bąk-Filipek - adiunkt
44.Dr Joanna Bereżnicka - adiunkt
45.Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa - adiunkt
46.Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka - adiunkt
47.Dr Katarzyna Boratyńska - adiunkt
48.Dr Michał Borowy - adiunkt
49.Dr inż. Mariusz Chądrzyński - adiunkt
50.Dr Aleksandra Chlebicka - adiunkt
51.Dr Joanna Chudzian - adiunkt
52.Dr Katarzyna Czech - adiunkt
53.Dr Tomasz Felczak - adiunkt
54.Dr Ewa Ferens - adiunkt
55.Dr Tadeusz Filipiak - adiunkt
56.Dr Piotr Gabryjończyk - asystent
57.Dr Marzena Ganc - adiunkt
58.Dr Monika Gębska - adiunkt
59.Dr Piotr Gołasa - adiunkt
60.Dr Aleksandra Górecka - adiunkt
61.Dr Anna Górska - adiunkt
62.Dr inż. Katarzyna Gralak - adiunkt
63.Dr inż. Mariusz Grębowiec - adiunkt
64.Dr Anna Grontkowska - adiunkt
65.Dr inż. Kinga Gruziel - adiunkt
66.Dr inż. Marcin Idzik - adiunkt
67.Dr Piotr Jałowiecki - adiunkt
68.Dr Sławomir Jarka - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
69.Dr Anna Jasiulewicz - adiunkt
70.Dr inż. Ewa Jaska - adiunkt
71.Dr inż. Elżbieta Kacperska - adiunkt, Pełnomocnik  Dziekana ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi
72.Dr inż. Marzena Kacprzak - adiunkt
73.Dr inż. Tomasz Klusek - adiunkt
74.Dr Anna Kłoczko-Gajewska - adiunkt
75.Dr Dorota Kmieć - adiunkt
76.Dr inż. Paweł Kobus - adiunkt
77.Dr Tomasz Kondraszuk - adiunkt
78.Dr Dorota Kozioł-Kaczorek - adiunkt
79.Dr inż. Zofia Krzyżanowska - adiunkt (urlop)
80.Dr inż. Elwira Laskowska - adiunkt
81.Dr inż. Marzena Lemanowicz - adiunkt
82.Dr Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt
83.Dr Mirosław Machnacki - adiunkt
84.Dr inż. Janusz Majewski - adiunkt
85.Dr Agata Malak-Rawlikowska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
86.Dr inż. Jacek Maśniak - adiunkt
87.Dr Magdalena Mądra-Sawicka - adiunkt
88.Dr Konrad Michalski - adiunkt
89.Dr inż. Aneta Mikuła - adiunkt
90.Dr inż. Anna Milewska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się
91.Dr inż. Anna Olejniczak - adiunkt (urlop bezpłatny)
92.Dr Tomasz Pajewski - asystent
93.Dr inż. Agnieszka Parlińska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów
94.Dr inż. Anna Parzonko - adiunkt
95.Dr Tomasz Pawlonka - adiunkt
96.Dr Łukasz Pietrych - adiunkt
97.Dr Piotr Pietrzak - adiunkt
98.Dr inż. Robert Pietrzykowski - adiunkt
99.Dr inż. Władysław Piskorz - adiunkt (urlop bezpłatny)
100.Dr inż. Iwona Pomianek - adiunkt
101.Dr inż. Małgorzata Raczkowska - adiunkt
102.Dr inż. Joanna Rakowska - adiunkt
103.Dr Marcin Ratajczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej i Współpracy z Biblioteką
104.Dr Michał Roman - adiunkt
105.Dr Monika Roman - adiunkt
106.Dr inż. Anna Rytko - adiunkt
107.Dr inż. Anna Sieczko - adiunkt
108.Dr inż. Czesław Siekierski - adiunkt (urlop)
109.Dr Wioleta Sobczak - adiunkt
110.Dr inż. Agnieszka Sobolewska - adiunkt
111.Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
112.Dr Maciej Stawicki - adiunkt
113.Dr Emilia Stola - adiunkt
114.Dr inż. Alicja Stolarska - adiunkt
115.Dr inż. Dariusz Strzębicki - adiunkt
116.Dr Hubert Szczepaniuk - asystent
117.Dr Monika Utzig - adiunkt
118.Dr Anna Wasilewska - adiunkt
119.Dr Ewa Wasilewska - adiunkt
120.Dr inż. Agnieszka Werenowska - adiunkt
121.Dr inż. Aleksandra Wicka - adiunkt
122.Dr Michał Wielechowski - adiunkt
123.Dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska - adiunkt
124.Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal - adiunkt
125.Dr Barbara Wyrzykowska - adiunkt
126.Dr Marcin Wysokiński - adiunkt
127.Dr Serhiy Zabolotnyy - adiunkt
128.Dr Jan Zawadka - adiunkt
129.Dr Adam Andrzejuk - asystent
130.Mgr Teresa Domańska-Felczak - asystent
131.Mgr Magdalena Golonko - asystent
132.Mgr Andrzej Hornowski - asystent
133.Mgr Olga Podlińska - asystent
134.Mgr Paulina Stolarczyk - asystent
135.Mgr Paulina Trębska - asystent
136.Mgr Arkadiusz Weremczuk - asystent
137.Mgr Adam Zając - asystent
138.Mgr Ola Bareja-Wawryszuk - doktorant
139.Mgr Maksymilian Bąk - doktorant
140.Mgr Katarzyna Brodzikowska - doktorant
141.Mgr Katarzyna Brzychcy - doktorant
142.Mgr Marcin Chciałowski - doktorant
143.Mgr Denys Cherevyk - doktorant
144.Mgr Katarzyna Drabarczyk - doktorant
145.Mgr Paweł Dziemdziela - doktorant
146.Mgr Katarzyna Gabryjończyk - doktorant
147.Mgr Seweryn Gajdek - doktorant
148.Mgr Marlena Gołaś - doktorant
149.Mgr Arkadiusz Gromada - doktorant
150.Mgr Marta Gryglak - doktorant
151.Mgr Beata Horbowiec-Janucik - doktorant
152.Mgr Marta Idasz-Balina - doktorant
153.Mgr Katarzyna Idźkowska - doktorant
154.Mgr Tomasz Jaroszewski - doktorant
155.Mgr Aneta Kalisiak - doktorant
156.Mgr Kamil Kłusek - doktorant
157.Mgr Paweł Kraciński - doktorant
158.Mgr Grzegorz Letkowski - doktorant
159.Mgr Sławomir Lewicki - doktorant
160.Mgr Joanna Malinger - doktorant
161.Mgr Wiktor Maszkowski - doktorant
162.Mgr Agnieszka Orłowska-Gawdzik - doktorant
163.Mgr Piotr Pomichowski - doktorant
164.Mgr Aleksandra Siudek - doktorant
165.Mgr Anna Sobieraj - doktorant
166.Mgr Joanna Stefańczyk - doktorant
167.Mgr Przemysław Suchodolski - doktorant
168.Mgr Paweł Szmagliński - doktorant
169.Mgr Zuzanna Szymaniuk - doktorant
170.Mgr Anna Twardowska - doktorant
171.Mgr inż. Sławomir Wawrzyniak - doktorant
172.Mgr Krzysztof Wiliński - doktorant
173.Mgr Michał Wojtaszek - doktorant
174.Mgr Nataliia Zavizion - doktorant
Pracownicy sekretariatów i dziekanatów
175. Hanna Adamowicz
176.Mgr Barbara Bakuła
177.Mgr Aleksandra Chojnowska
178.Mgr Marta Chylak
179. Urszula Górzyńska
180.Mgr Urszula Grzywińska
181.Mgr inż. Elżbieta Kopestyńska
182.Mgr Maria Leszczyńska
183.Mgr inż. Anna Odziemkowska
184.Mgr Katarzyna Ositek
185.Mgr Anna Pajewska, Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych
186.Mgr Aleksandra Perkowska
187.Inż. Jolanta Petrykowska
188.Mgr Maria Pluta, Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
189.Mgr Małgorzata Rowicka, Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych
190.Mgr inż. Anna Ruchniewicz
191.Mgr Teresa Sawicka
192. Jolanta Stobnicka
193.Mgr inż. Anna Urbanek
Emerytowani pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
194.Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
195.Prof. dr hab. Zbigniew Adamowski
196.Prof. dr hab. Jan Górecki
197.Prof. dr hab. Jan Hybel
198.Prof. dr hab. Janusz Lewandowski
199.Prof. dr hab. Janina Sawicka
200.Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
201.Prof. dr hab. Wojciech Ziętara
202.Dr hab. Julian Krzyżanowski
203.Dr hab. Maria Parlińska
204.Dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz
205.Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak
206.Dr hab. Jan Wołoszyn
207.Dr hab. Włodzimierz Wójcicki
208.Dr hab. Maria Zajączkowska
209.Dr inż. Bolesław Iwan
210.Dr inż. Zdzisław Jakubowski
211.Dr inż. Kazimierz Tabor
212.Dr Ewa Tchorzewska
213.Dr Józef Żuk