Lista pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych
Pracownicy naukowi
1.Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
2.Prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki
3.Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
4.Prof. dr hab. Edward Majewski
5.Prof. dr hab. Irena Ozimek
6.Prof. dr hab. Marian Podstawka
7.Prof. dr hab. Henryk Runowski
8.Prof. dr hab. Janina Sawicka
9.Prof. dr hab. Stanisław Stańko
10.Dr hab. Stanisław Bagieński - profesor SGGW
11.Dr hab. Agata Balińska - adiunkt
12.Dr hab. Alina Daniłowska - profesor SGGW
13.Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
14.Dr hab. Barbara Gołębiewska - profesor SGGW
15.Dr hab. Jarosław Gołębiewski - profesor SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
16.Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz - adiunkt
17.Dr hab. Joanna Kisielińska - profesor SGGW
18.Dr hab. inż. Dorota Komorowska - adiunkt
19.Dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW
20.Dr hab. Sylwester Kozak - profesor SGGW
21.Dr hab. Jakub Kraciuk - profesor SGGW, Prodziekan ds. Nauki
22.Dr hab. Julian Krzyżanowski - profesor SGGW
23.Dr hab. Joanna Paliszkiewicz - profesor SGGW
24.Dr hab. Maria Parlińska - profesor SGGW
25.Dr hab. Andrzej Parzonko - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
26.Dr hab. Michał Pietrzak - profesor SGGW
27.Dr hab. Wojciech Pizło - profesor SGGW
28.Dr hab. Halina Powęska - adiunkt
29.Dr hab. Tomasz Siudek - profesor SGGW
30.Dr hab. Piotr Sulewski - adiunkt
31.Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka - profesor SGGW
32.Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska - profesor SGGW
33.Dr hab. Mirosław Wasilewski - profesor SGGW
34.Dr hab. Adam Wąs - adiunkt
35.Dr hab. Ludwik Wicki - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
36.Dr hab. Aldona Zawojska - adiunkt
37.Dr Piotr Adamczyk - adiunkt
38.Dr Rafał Balina - adiunkt
39.Dr Joanna Baran - adiunkt
40.Dr inż. Ewa Bąk-Filipek - adiunkt
41.Dr Joanna Bereżnicka - adiunkt
42.Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa - adiunkt
43.Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka - adiunkt
44.Dr Katarzyna Boratyńska - adiunkt
45.Dr inż. Agnieszka Borowska - adiunkt
46.Dr Michał Borowy - adiunkt
47.Dr inż. Mariusz Chądrzyński - adiunkt
48.Dr Aleksandra Chlebicka - adiunkt
49.Dr Joanna Chudzian - adiunkt
50.Dr Katarzyna Czech - adiunkt
51.Dr inż. Joanna Dmitruk - adiunkt
52.Dr Nina Drejerska - adiunkt, Prodziekan ds. Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi
53.Dr Tomasz Felczak - adiunkt
54.Dr Ewa Ferens - adiunkt
55.Dr Tadeusz Filipiak - adiunkt
56.Dr Marzena Ganc - adiunkt
57.Dr Monika Gębska - adiunkt
58.Dr Piotr Gołasa - adiunkt
59.Dr Aleksandra Górecka - adiunkt
60.Dr Anna Górska - adiunkt
61.Dr inż. Katarzyna Gralak - adiunkt
62.Dr inż. Mariusz Grębowiec - adiunkt
63.Dr Anna Grontkowska - adiunkt
64.Dr inż. Kinga Gruziel - adiunkt
65.Dr inż. Mariusz Hamulczuk - adiunkt
66.Dr inż. Marcin Idzik - adiunkt
67.Dr Sławomir Jarka - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
68.Dr Anna Jasiulewicz - adiunkt
69.Dr inż. Ewa Jaska - adiunkt
70.Dr inż. Elżbieta Kacperska - adiunkt, Pełnomocnik  Dziekana ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi
71.Dr inż. Marzena Kacprzak - adiunkt
72.Dr inż. Tomasz Klusek - adiunkt
73.Dr Anna Kłoczko-Gajewska - adiunkt
74.Dr Dorota Kmieć - adiunkt
75.Dr inż. Paweł Kobus - adiunkt
76.Dr Tomasz Kondraszuk - adiunkt
77.Dr Dorota Kozioł-Kaczorek - adiunkt
78.Dr inż. Zofia Krzyżanowska - adiunkt (urlop)
79.Dr inż. Elwira Laskowska - adiunkt
80.Dr inż. Marzena Lemanowicz - adiunkt
81.Dr Przemysław Litwiniuk - adiunkt
82.Dr Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt
83.Dr Mirosław Machnacki - adiunkt
84.Dr Mariusz Maciejczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
85.Dr inż. Janusz Majewski - adiunkt
86.Dr Agata Malak-Rawlikowska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
87.Dr inż. Jacek Maśniak - adiunkt
88.Dr Magdalena Mądra-Sawicka - adiunkt
89.Dr Konrad Michalski - adiunkt
90.Dr inż. Aneta Mikuła - adiunkt
91.Dr inż. Anna Milewska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się
92.Dr inż. Anna Olejniczak - adiunkt (urlop bezpłatny)
93.Dr inż. Agnieszka Parlińska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów
94.Dr inż. Anna Parzonko - adiunkt
95.Dr Tomasz Pawlonka - adiunkt
96.Dr Łukasz Pietrych - adiunkt
97.Dr Piotr Pietrzak - adiunkt
98.Dr inż. Robert Pietrzykowski - adiunkt
99.Dr inż. Władysław Piskorz - adiunkt (urlop bezpłatny)
100.Dr inż. Iwona Pomianek - adiunkt
101.Dr inż. Małgorzata Raczkowska - adiunkt
102.Dr inż. Joanna Rakowska - adiunkt
103.Dr Marcin Ratajczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej i Współpracy z Biblioteką
104.Dr inż. Tomasz Rokicki - adiunkt
105.Dr Michał Roman - adiunkt
106.Dr Monika Roman - adiunkt
107.Dr inż. Anna Rytko - adiunkt
108.Dr inż. Anna Sieczko - adiunkt
109.Dr inż. Czesław Siekierski - adiunkt (urlop)
110.Dr inż. Agnieszka Sobolewska - adiunkt
111.Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
112.Dr Maciej Stawicki - adiunkt
113.Dr Emilia Stola - adiunkt
114.Dr inż. Alicja Stolarska - adiunkt
115.Dr inż. Dariusz Strzębicki - adiunkt
116.Dr Hubert Szczepaniuk - adiunkt
117.Dr Monika Utzig - adiunkt
118.Dr Anna Wasilewska - adiunkt
119.Dr Ewa Wasilewska - adiunkt
120.Dr inż. Agnieszka Werenowska - adiunkt
121.Dr inż. Aleksandra Wicka - adiunkt
122.Dr Michał Wielechowski - adiunkt
123.Dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska - adiunkt
124.Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal - adiunkt
125.Dr Barbara Wyrzykowska - adiunkt
126.Dr Marcin Wysokiński - adiunkt
127.Dr Serhij Zabolotnyy - adiunkt
128.Dr Jan Zawadka - adiunkt
129.Mgr Adam Andrzejuk - asystent
130.Mgr Teresa Domańska - asystent
131.Mgr Piotr Gabryjończyk - asystent
132.Mgr Magdalena Golonko - asystent
133.Mgr Andrzej Hornowski - asystent
134.Mgr Tomasz Pajewski - asystent
135.Mgr Olga Podlińska - asystent
136.Mgr Wioleta Sobczak - asystent
137.Mgr Paulina Stolarczyk - asystent
138.Mgr Paulina Trębska - asystent
139.Mgr Arkadiusz Weremczuk - asystent
140.Mgr Adam Zając - asystent
141.Mgr inż. Monika Bagińska - doktorant
142.Mgr Ola Bareja-Wawryszuk - doktorant
143.Mgr Maksymilian Bąk - doktorant
144.Mgr Marcin Chciałowski - doktorant
145.Mgr Denys Cherevyk - doktorant
146.Mgr Łukasz Chryniewicz - doktorant
147.Mgr Edward Czarnecki - doktorant
148.Mgr Katarzyna Drabarczyk - doktorant
149.Mgr Paweł Dziemdziela - doktorant
150.Mgr Katarzyna Gabryjończyk - doktorant
151.Mgr Seweryn Gajdek - doktorant
152.Mgr Arkadiusz Gromada - doktorant
153.Mgr Marta Gryglak - doktorant
154.Mgr Beata Horbowiec - doktorant
155.Mgr Marta Idasz-Balina - doktorant
156.Mgr Katarzyna Idźkowska - doktorant
157.Mgr Tomasz Jaroszewski - doktorant
158.Mgr Juliusz Juszczyk - doktorant
159.Mgr Aneta Kalisiak - doktorant
160.Mgr Kamil Kłusek - doktorant
161.Mgr Paweł Kraciński - doktorant
162.Mgr Marta Krystosik - doktorant
163.Mgr Grzegorz Letkowski - doktorant
164.Mgr Monika Lurie - doktorant
165.Mgr Joanna Malinger - doktorant
166.Mgr Sylwia Małażewska - doktorant
167.Mgr Agnieszka Orłowska-Gawdzik - doktorant
168.Mgr Piotr Pomichowski - doktorant
169.Mgr inż. Anna Ruchniewicz - starszy specjalista
170.Mgr Anna Sobieraj - doktorant
171.Mgr Joanna Stefańczyk - doktorant
172.Mgr Przemysław Suchodolski - doktorant
173.Mgr Paweł Szmagliński - doktorant
174.Mgr Zuzanna Szymaniuk - doktorant
175.Mgr Anna Twardowska - doktorant
176.Mgr inż. Anna Urbanek - specjalista
177.Mgr inż. Sławomir Wawrzyniak - doktorant
178.Mgr Krzysztof Wiliński - doktorant
179.Mgr Michał Wojtaszek - doktorant
180.Mgr Nataliia Zavizion - doktorant
181.Mgr Maria Zych-Lewandowska - doktorant
Pracownicy sekretariatów i dziekanatów
182. Hanna Adamowicz
183.Mgr Barbara Bakuła
184.Lic. Ewelina Gołąbek
185. Urszula Górzyńska
186.Mgr Urszula Grzywińska
187. Elżbieta Kopestyńska
188.Mgr Maria Leszczyńska
189.Mgr Monika Maksymiuk
190.Mgr inż. Anna Odziemkowska
191.Mgr Katarzyna Ositek
192.Mgr Anna Pajewska, Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych
193.Mgr Aleksandra Perkowska,
194. Jolanta Petrykowska
195.Mgr Maria Pluta, Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
196.Mgr Małgorzata Rowicka, Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych
197.Mgr Teresa Sawicka
198. Jolanta Stobnicka
Emerytowani pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
199.Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
200.Prof. dr hab. Zbigniew Adamowski
201.Prof. dr hab. Jan Górecki
202.Prof. dr hab. Jan Hybel
203.Prof. dr hab. Janusz Lewandowski
204.Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
205.Prof. dr hab. Wojciech Ziętara
206.Dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz
207.Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak
208.Dr hab. Jan Wołoszyn
209.Dr hab. Włodzimierz Wójcicki
210.Dr hab. Maria Zajączkowska
211.Dr inż. Bolesław Iwan
212.Dr inż. Zdzisław Jakubowski
213.Dr inż. Kazimierz Tabor
214.Dr Ewa Tchorzewska
215.Dr Józef Żuk