Lista pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych
Pracownicy naukowi
1.Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
2.Prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki
3.Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
4.Prof. dr hab. Edward Majewski
5.Prof. dr hab. Irena Ozimek
6.Prof. dr hab. Marian Podstawka
7.Prof. dr hab. Henryk Runowski
8.Prof. dr hab. Janina Sawicka
9.Prof. dr hab. Stanisław Stańko
10.Dr hab. Stanisław Bagieński - profesor SGGW
11.Dr hab. Agata Balińska - adiunkt
12.Dr hab. Alina Daniłowska - profesor SGGW
13.Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
14.Dr hab. Barbara Gołębiewska - profesor SGGW
15.Dr hab. Jarosław Gołębiewski - profesor SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
16.Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz - adiunkt
17.Dr hab. Joanna Kisielińska - profesor SGGW
18.Dr hab. inż. Dorota Komorowska - adiunkt
19.Dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW
20.Dr hab. Sylwester Kozak - profesor SGGW
21.Dr hab. Jakub Kraciuk - profesor SGGW, Prodziekan ds. Nauki
22.Dr hab. Julian Krzyżanowski - profesor SGGW
23.Dr hab. Joanna Paliszkiewicz - profesor SGGW
24.Dr hab. Maria Parlińska - profesor SGGW
25.Dr hab. Andrzej Parzonko - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
26.Dr hab. Michał Pietrzak - profesor SGGW
27.Dr hab. Wojciech Pizło - profesor SGGW
28.Dr hab. Halina Powęska - adiunkt
29.Dr hab. Tomasz Siudek - profesor SGGW
30.Dr hab. Piotr Sulewski - adiunkt
31.Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka - profesor SGGW
32.Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska - profesor SGGW
33.Dr hab. Mirosław Wasilewski - profesor SGGW
34.Dr hab. Adam Wąs - adiunkt
35.Dr hab. Ludwik Wicki - profesor SGGW, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
36.Dr hab. Aldona Zawojska - adiunkt
37.Dr Piotr Adamczyk - adiunkt
38.Dr Rafał Balina - adiunkt
39.Dr Joanna Baran - adiunkt
40.Dr inż. Ewa Bąk-Filipek - adiunkt
41.Dr Joanna Bereżnicka - adiunkt
42.Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa - adiunkt
43.Dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka - adiunkt
44.Dr Katarzyna Boratyńska - adiunkt
45.Dr inż. Agnieszka Borowska - adiunkt
46.Dr inż. Mariusz Chądrzyński - adiunkt
47.Dr Aleksandra Chlebicka - adiunkt
48.Dr Joanna Chudzian - adiunkt
49.Dr Katarzyna Czech - adiunkt
50.Dr inż. Joanna Dmitruk - adiunkt
51.Dr Nina Drejerska - adiunkt, Prodziekan ds. Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi
52.Dr Tomasz Felczak - adiunkt
53.Dr Ewa Ferens - adiunkt
54.Dr Tadeusz Filipiak - adiunkt
55.Dr Marzena Ganc - adiunkt
56.Dr Monika Gębska - adiunkt
57.Dr Piotr Gołasa - adiunkt
58.Dr Aleksandra Górecka - adiunkt
59.Dr Anna Górska - adiunkt
60.Dr inż. Katarzyna Gralak - adiunkt
61.Dr inż. Mariusz Grębowiec - adiunkt
62.Dr Anna Grontkowska - adiunkt
63.Dr inż. Kinga Gruziel - adiunkt
64.Dr inż. Mariusz Hamulczuk - adiunkt
65.Dr inż. Marcin Idzik - adiunkt
66.Dr Sławomir Jarka - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
67.Dr Anna Jasiulewicz - adiunkt
68.Dr inż. Ewa Jaska - adiunkt
69.Dr inż. Elżbieta Kacperska - adiunkt, Pełnomocnik  Dziekana ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami Średnimi
70.Dr inż. Marzena Kacprzak - adiunkt
71.Dr inż. Tomasz Klusek - adiunkt
72.Dr Anna Kłoczko-Gajewska - adiunkt
73.Dr Dorota Kmieć - adiunkt
74.Dr inż. Paweł Kobus - adiunkt
75.Dr Tomasz Kondraszuk - adiunkt
76.Dr Dorota Kozioł-Kaczorek - adiunkt
77.Dr inż. Zofia Krzyżanowska - adiunkt (urlop)
78.Dr inż. Elwira Laskowska - adiunkt
79.Dr inż. Marzena Lemanowicz - adiunkt
80.Dr Przemysław Litwiniuk - adiunkt
81.Dr Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt
82.Dr Mirosław Machnacki - adiunkt
83.Dr Mariusz Maciejczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
84.Dr inż. Janusz Majewski - adiunkt
85.Dr Agata Malak-Rawlikowska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
86.Dr inż. Jacek Maśniak - adiunkt
87.Dr Magdalena Mądra-Sawicka - adiunkt
88.Dr Konrad Michalski - adiunkt
89.Dr inż. Aneta Mikuła - adiunkt
90.Dr inż. Anna Milewska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się
91.Dr inż. Anna Olejniczak - adiunkt (urlop bezpłatny)
92.Dr inż. Agnieszka Parlińska - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów
93.Dr inż. Anna Parzonko - adiunkt
94.Dr Tomasz Pawlonka - adiunkt
95.Dr Łukasz Pietrych - adiunkt
96.Dr Piotr Pietrzak - adiunkt
97.Dr inż. Robert Pietrzykowski - adiunkt
98.Dr inż. Władysław Piskorz - adiunkt (urlop bezpłatny)
99.Dr inż. Iwona Pomianek - adiunkt
100.Dr inż. Małgorzata Raczkowska - adiunkt
101.Dr inż. Joanna Rakowska - adiunkt
102.Dr Marcin Ratajczak - adiunkt, Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej i Współpracy z Biblioteką
103.Dr inż. Tomasz Rokicki - adiunkt
104.Dr Michał Roman - adiunkt
105.Dr Monika Roman - adiunkt
106.Dr inż. Anna Rytko - adiunkt
107.Dr inż. Anna Sieczko - adiunkt
108.Dr inż. Czesław Siekierski - adiunkt (urlop)
109.Dr inż. Agnieszka Sobolewska - adiunkt
110.Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
111.Dr Maciej Stawicki - adiunkt
112.Dr Emilia Stola - adiunkt
113.Dr inż. Alicja Stolarska - adiunkt
114.Dr inż. Dariusz Strzębicki - adiunkt
115.Dr Monika Utzig - adiunkt
116.Dr Anna Wasilewska - adiunkt
117.Dr Ewa Wasilewska - adiunkt
118.Dr inż. Agnieszka Werenowska - adiunkt
119.Dr inż. Aleksandra Wicka - adiunkt
120.Dr Michał Wielechowski - adiunkt
121.Dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska - adiunkt
122.Dr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal - adiunkt
123.Dr Barbara Wyrzykowska - adiunkt
124.Dr Marcin Wysokiński - adiunkt
125.Dr Serhij Zabolotnyy - adiunkt
126.Dr Jan Zawadka - adiunkt
127.Mgr Adam Andrzejuk - asystent
128.Mgr Teresa Domańska - asystent
129.Mgr Piotr Gabryjończyk - asystent
130.Mgr Magdalena Golonko - asystent
131.Mgr Andrzej Hornowski - asystent
132.Mgr Tomasz Pajewski - asystent
133.Mgr Olga Podlińska - asystent
134.Mgr Wioleta Sobczak - asystent
135.Mgr Paulina Stolarczyk - asystent
136.Mgr Paulina Trębska - asystent
137.Mgr Arkadiusz Weremczuk - asystent
138.Mgr Adam Zając - asystent
139.Mgr inż. Monika Bagińska - doktorant
140.Mgr Ola Bareja-Wawryszuk - doktorant
141.Mgr Maksymilian Bąk - doktorant
142.Mgr Marcin Chciałowski - doktorant
143.Mgr Denys Cherevyk - doktorant
144.Mgr Łukasz Chryniewicz - doktorant
145.Mgr Edward Czarnecki - doktorant
146.Mgr Katarzyna Drabarczyk - doktorant
147.Mgr Paweł Dziemdziela - doktorant
148.Mgr Katarzyna Gabryjończyk - doktorant
149.Mgr Seweryn Gajdek - doktorant
150.Mgr Arkadiusz Gromada - doktorant
151.Mgr Marta Gryglak - doktorant
152.Mgr Beata Horbowiec - doktorant
153.Mgr Marta Idasz-Balina - doktorant
154.Mgr Katarzyna Idźkowska - doktorant
155.Mgr Tomasz Jaroszewski - doktorant
156.Mgr Juliusz Juszczyk - doktorant
157.Mgr Aneta Kalisiak - doktorant
158.Mgr Kamil Kłusek - doktorant
159.Mgr Piotr Konopnicki - doktorant
160.Mgr Paweł Kraciński - doktorant
161.Mgr Marta Krystosik - doktorant
162.Mgr Grzegorz Letkowski - doktorant
163.Mgr Monika Lurie - doktorant
164.Mgr Joanna Malinger - doktorant
165.Mgr Sylwia Małażewska - doktorant
166.Mgr Agnieszka Orłowska-Gawdzik - doktorant
167.Mgr Piotr Pomichowski - doktorant
168.Mgr Przemysław Sałek - doktorant
169.Mgr Krzysztof Sobczak - doktorant
170.Mgr Anna Sobieraj - doktorant
171.Mgr Joanna Stefańczyk - doktorant
172.Mgr Przemysław Suchodolski - doktorant
173.Mgr Paweł Szmagliński - doktorant
174.Mgr Zuzanna Szymaniuk - doktorant
175.Mgr Anna Twardowska - doktorant
176.Mgr inż. Sławomir Wawrzyniak - doktorant
177.Mgr Krzysztof Wiliński - doktorant
178.Mgr Michał Wojtaszek - doktorant
179.Mgr Nataliia Zavizion - doktorant
180.Mgr Maria Zych-Lewandowska - doktorant
Pracownicy sekretariatów i dziekanatów
181. Hanna Adamowicz
182.Mgr Barbara Bakuła
183.Lic. Ewelina Gołąbek
184. Urszula Górzyńska
185.Mgr Urszula Grzywińska
186. Elżbieta Kopestyńska
187.Mgr Maria Leszczyńska
188.Mgr Monika Maksymiuk
189.Mgr inż. Anna Odziemkowska
190.Mgr Katarzyna Ositek
191.Mgr Anna Pajewska, Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych, Kierownik Dziekanatu
192.Mgr Aleksandra Perkowska,
193. Jolanta Petrykowska
194.Mgr Maria Pluta, Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
195.Mgr Małgorzata Rowicka, Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych
196.Mgr inż. Anna Ruchniewicz
197.Mgr Teresa Sawicka
198. Jolanta Stobnicka
199.Mgr inż. Anna Urbanek
Emerytowani pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
200.Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
201.Prof. dr hab. Zbigniew Adamowski
202.Prof. dr hab. Jan Górecki
203.Prof. dr hab. Jan Hybel
204.Prof. dr hab. Janusz Lewandowski
205.Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek
206.Prof. dr hab. Wojciech Ziętara
207.Dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz
208.Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak
209.Dr hab. Jan Wołoszyn
210.Dr hab. Włodzimierz Wójcicki
211.Dr hab. Maria Zajączkowska
212.Dr inż. Bolesław Iwan
213.Dr inż. Zdzisław Jakubowski
214.Dr inż. Kazimierz Tabor
215.Dr Ewa Tchorzewska
216.Dr Józef Żuk