Dr Monika Gębska - adiunkt
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Pokójbudynek 7, pokój 117B
Telefon(+48) 22 59 34 240
e-mailmonika_gebska@sggw.pl