Charakterystyka studiów

Podyplomowe Studia Rachunkowości Bankowej przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Mile widziani są pracownicy banków, instytucji parabankowych i nadzoru finansowego.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bankach, głównie w departamentach rachunkowości, audytu wewnętrznego i budżetowania. W czasie studiów przygotowujemy słuchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E.

Główne założenia programowe

Absolwent studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu: rachunkowości bankowej, sprawozdawczości finansowej, rewizji i audytu, budżetowania oraz opodatkowania w bankach.

Program nauczania

 • prawo bankowe,
 • rachunkowość bankowa,
 • zarządzanie aktywami i pasywami banku,
 • operacje bankowe,
 • system rozliczeń operacji bankowych,
 • polityka pieniężna,
 • międzynarodowe standardy rachunkowości,
 • analiza finansowa działalności banku,
 • budżetowanie działalności banków,
 • rachunkowość podatkowa banków,
 • rachunkowość zarządcza banków,
 • audyt i rewizja finansowa banków,
 • sprawozdawczość bankowa,
 • komputerowa rachunkowość bankowa,
 • opodatkowanie banków.

Kierownik studiów:

dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW

Strona WWW: psrb.wne.sggw.pl

Adres e-mail: tomasz_siudek@sggw.pl

Telefon: (+48 22) 59 342 26; 601 816 965