Charakterystyka studiów

Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Mile widziani są pracownicy banków, instytucji parabankowych, firm oraz instytucji administracji publicznej.

 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bankach oraz działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji publicznych. W czasie studiów przygotowujemy słuchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E.

 

Główne założenia programowe

Absolwent studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu bankowości, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych i finansów międzynarodowych.

 

Program nauczania

 • prawo bankowe i gospodarcze,
 • rachunkowość bankowa,
 • zarządzanie aktywami i pasywami banku,
 • analiza finansowa działalności banku,
 • operacje bankowe,
 • kredyty i windykacja należności,
 • ryzyko bankowe,
 • marketing bankowy,
 • planowanie finansowe w banku,
 • bankowość elektroniczna,
 • polityka pieniężna,
 • rynek finansowy,
 • rachunkowość finansowa,
 • rachunkowość zarządcza,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • finanse publiczne,
 • finanse międzynarodowe

Kierownik studiów:

dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW

Strona WWW: ekr_bank.sggw.pl

Adres e-mail: tomasz_siudek@sggw.pl

Telefon: (+48 22) 59 342 26; 601 816 965