Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW zaprasza Pracowników i Doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych na otwarte seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku w godz. 10.15-12.00 w sali 116 w bud. 7. Na seminarium wystąpi Pan prof. Richard Barichello z British Columbia University, Vancouver, Kanada, który wygłosi referat pt.: „Trade, Poverty and Income Distribution: The Indonesian Experience”.