Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 4 października 2018 roku
zmarł
prof. dr hab. Janusz Lewandowski
wieloletni, emerytowany nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
latach 1990-1993 i 1993-1996 Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego
w latach 1981-1984 i 1984-1987 Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Członek Senatu SGGW i przewodniczący komisji senackiej
z-ca dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW
członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Premierze RP
Przewodniczącym Państwowej Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli
Członek Sekcji ekonomiki i organizacji rolnictwa,
leśnictwa i przemysłu spożywczego KBN
wielokrotnie odznaczony m.in Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotą Odznaką Honorowa „Za zasługi dla SGGW”.
Wybitny naukowiec, nauczyciel akademicki i autor licznych publikacji.
Życzliwy kolega i współpracownik.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 10.10.2018 r. o godz. 1200  na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie ul. Cmentarna 3