W dniach 7-9 czerwca br. Wydział Nauk Ekonomicznych świętował 65-lecie istnienia. Najważniejszymi elementami obchodów była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” oraz Zjazd Absolwentów.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” (ang. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy) stanowiła platformę wymiany poglądów środowiska naukowego z praktykami, zarówno z kraju jak i zagranicy, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zmieniających się potrzeb gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu, jego miejsca w teorii ekonomii oraz zmieniających się warunków i wyzwań stawianych przed tym sektorem gospodarki. Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień związanych z procesami adaptacyjnymi przedsiębiorstw w warunkach realizacji zasad trwałego rozwoju, przemian w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w krajach europejskich, funkcjonowania rynków rolnych w dobie integracji i globalizacji, polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, znaczenia kapitału społecznego w rozwoju lokalnym i regionalnym, innowacyjności gospodarki narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu, wpływu sektora finansowego na rolnictwo, przemysł spożywczy i obszary wiejskie, a także logistyki jako czynnika rozwoju gospodarki.

W dwudniowej konferencji uczestniczyło łącznie ok. 410 osób, w tym 57 osób reprezentujących ponad 30 zagranicznych ośrodków naukowych. Podczas sesji plenarnej wygłoszono 12 referatów, a w sesjach tematycznych uczestniczyło 118 prelegentów. W ramach IV Panelu „Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców” wyróżniono 12 doktorantów, którzy przedstawili wyniki badań w ramach rozpraw doktorskich. Dokonano również przeglądu działalności Studenckich Kół Naukowych funkcjonujących na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

W Zjeździe Absolwentów, który odbył się 9 czerwca uczestniczyło ponad 300 osób, w tym osoby, które rozpoczęły studia w 1953 roku, czyli roku, w którym powstał Wydział Nauk Ekonomicznych. W trakcie obchodów miało miejsce również posiedzenie Rady Absolwentów, w trakcie której wymieniono podglądy na temat udoskonalenia praktycznego kształcenia na Wydziale. Członkowie Rady – praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, przedstawili opinie pracodawców na temat idealnego profilu absolwenta. Na terenie kampusu odbywał się piknik,w trakcie którego odbywały się spotkania z pracownikami Wydziału oraz kolegami i koleżankami z czasów studenckich.

Główne uroczystości Jubileuszu 65-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych odbywały się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora SGGW, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka województwa Mazowieckiego. Wydarzenia wsparli finansowo sponsorzy. Głównym sponsorem była Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita. Sponsorem Złotym był Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach – największe w Polsce centrum dystrybucji świeżych owoców, warzyw i kwiatów. Swoje wsparcie finansowe, jako Sponsor Srebrny, okazał Bank BGŻ BNP Paribas oraz Fundusz Składkowy Rolników. Sponsorami Brązowymi byli Rolnikon oraz Alior Bank.