Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym dla Naszego Wydziału, bowiem będziemy świętować Jubileusz 65-lecia istnienia. Z tej okazji w dniach 7-9 czerwca odbędą się główne uroczystości, jakimi są Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” (ang. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy) oraz Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich/” (ang. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy), która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca br. przewidziano sesje tematyczne będące okazją do przedstawienia wyników prowadzonych badań.

W imieniu Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego oraz własnym, serdecznie zapraszam wszystkich Pracowników, Doktorantów oraz Studentów do wspólnego świętowania tego ważnego wydarzenia, jakim jest Jubileusz 65-lecia istnienia Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajduje się na stronie internetowej poświęconej Jubileuszowi: http://65.wne.sggw.pl/.

Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
Dziekan