mgr Tomasz Pilawka

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Adam Waszkowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf
 • Recenzja nr 3 – pdf

mgr Monika Roman

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Łukasz Pietrych

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Michał Gostkowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Piotr Pietrzak

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

Ostatnia modyfikacja: 29/05/2017