mgr Anna Woźniak-Andrzejuk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 –pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Iga Lisicka

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Tomasz Pilawka

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Adam Waszkowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf
 • Recenzja nr 3 – pdf

mgr Monika Roman

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Łukasz Pietrych

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Michał Gostkowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Piotr Pietrzak

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

Ostatnia modyfikacja: 06/09/2017