mgr Krystian Malesa

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Tomasz Pajewski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Tomasz Śmiałowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Piotr Gabryjończyk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Bartłomiej Suchodolski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Jolanta Pochopień

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Paulina Kramarz

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Melania Nieć

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Karol Sołek

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Łukasz Zgiep

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Wioleta Sobczak

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 –pdf

mgr Anna Woźniak-Andrzejuk

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 –pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Iga Lisicka

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Tomasz Pilawka

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Adam Waszkowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf
 • Recenzja nr 3 – pdf

mgr Monika Roman

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Łukasz Pietrych

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Michał Gostkowski

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Piotr Pietrzak

 • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
 • Recenzja nr 1 – pdf
 • Recenzja nr 2 – pdf

Ostatnia modyfikacja: 24/10/2018