mgr Michał Gostkowski

  • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
  • Recenzja nr 1 – pdf
  • Recenzja nr 2 – pdf

mgr Piotr Pietrzak

  • Streszczenie rozprawy doktorskiej – pdf
  • Recenzja nr 1 – pdf
  • Recenzja nr 2 – pdf

Ostatnia modyfikacja: 06/03/2017