NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

na Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020

(nabór tylko na semestr letni 2019/20)

Szanowani Państwo rusza nabór uzupełniający na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020 (nabór tylko na semestr letni 2019/20)

Termin składania: 17.04.2019.- 17.05.2019

Obowiązkiem studenta jest:

  • Zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału
  • Przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich.
  • Wybranie uczelni zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do obowiązującego studenta w SGGW.
  • Powiadomienie czy posiada certyfikat z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku zgłosić Koordynatorowi uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM. Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się przy każdej umowie

Student powinien wypełnić formularz elektroniczny, który obowiązkowo przesyła do koordynatora wydziału, z którego umowy korzysta wraz z kopią odpowiedniego certyfikatu

Koordynator WNE: dr inż. Agnieszka Parlińska e-mail:  agnieszka_parlinska@sggw.pl

Egzamin z języka*(angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) – koniec maja/początek czerwca Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się w tabeli z ofertą uczelni.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_/studia-wymienne-erasmus/etapy-naboru-na-studia-erasmus-2013-14

 

Załączniki: