Nabór trwa w dniach 3 kwietnia 2018 – 11 maja 2018 i  dotyczy wyjazdów  na  semestr letni 2018/19

Obowiązkiem studenta jest:

  • Zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału
  • Przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich.
  • Wybranie uczelni zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do obowiązującego studenta w SGGW.
  • Powiadomienie czy posiada certyfikat z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku zgłosić Koordynatorowi uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM. Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się przy każdej umowie

Student powinien wypełnić formularz elektroniczny, który obowiązkowo przesyła do koordynatora wydziału, z którego umowy korzysta wraz z kopią odpowiedniego certyfikatu

Koordynator WNE: dr inż. Agnieszka Parlińska e-mail:  agnieszka_parlinska@sggw.pl

Egzamin z języka*(angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) odbędzie się*26 maja 2018.* Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się w tabeli z ofertą uczelni.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_#1.2.1.Oferta-miejsc-na-wydzia%C5%82ach

lub stronie wydziału http://www.wne.sggw.pl/