NABÓR GŁÓWNY

na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020 (wyjazdy w semestrze zimowym lub letnim)

Szanowani Państwo rusza nabór uzupełniający na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020

Termin składania: 16.11.2018 – 06.01.2019

Obowiązkiem studenta jest:

  • Zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału
  • Przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich.
  • Wybranie uczelni zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do obowiązującego studenta w SGGW (wyboru dwóch konkretnych uczelni).
  • Powiadomienie czy posiada certyfikat z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku zgłosić Koordynatorowi uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM. Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się przy każdej umowie

Student powinien wypełnić formularz elektroniczny, który obowiązkowo przesyła do koordynatora wydziału, z którego umowy korzysta wraz z kopią odpowiedniego certyfikatu

Koordynator WNE: dr inż. Agnieszka Parlińska e-mail:  agnieszka_parlinska@sggw.pl

Egzamin z języka (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) jest zaplanowany na 26 stycznia 2019. Studenci zostaną powiadomieni o szczegółach egzaminu (sala, godzina) na kilka dni przed egzaminem.

Certyfikaty, które zwalniają z egzaminu:

  • Język angielski: First Certificate (FCE); TOEFL papierowy od 420 punktów, komputerowy od 187 punktów i internetowy od 75 punktów, LCCI JetSet  na poziomie 5 B2,  LCCI EFB zdane części WRITNING and READING oraz  SPEAKING and LISTENING poziom 3 oraz certyfikaty równoważne lub wyższe.

Uwaga:

Ghent University, Belgia nie uznaje certyfikatów: FCE, CAE, CPE, LCCI

University of Maribor nie uznaje certyfikatu FCE  starszego niż trzyletni.

  • Język francuski: certyfikat DELF B2, DL – Diplome de Langue Francaise – Alliance Francaise i certyfikaty równoważne lub wyższe
  • Język hiszpański: DELE Intermedio – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Instytut Cervantesa
  • Język niemiecki: Zertifikat Deutsch (ZD), Goethe Instytut zdany co najmniej z wynikiem dobrym; Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe Instytut i certyfikaty równoważne lub wyższe.
  • Język włoski: CELI3 – Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana lub wyższy oraz inne certyfikaty wydawane przez instytucje współpracujące z włoskim MSZ w zakresie certyfikatów (CILS Due B2 i PLIDA B2)

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_ lub stronie wydziału http://www.wne.sggw.pl/

Załączniki: