Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Dr hab. Julian Krzyżanowski
Budynek: 5, pokój: 11
Telefon: (+48) 22 59 34 106, email: julian_krzyzanowski@sggw.pl
Moje CV