Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji
Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
Kierownik Katedry
Kierownik Zakładu
Budynek: 6, pokój: B24
Telefon: (+48) 22 59 34 150, email: krystyna_krzyzanowska@sggw.pl
Moje CV