Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Doktorant
Mgr Marta Krystosik
Budynek: 6, pokój: D34
Telefon: , email: marta_krystosik@sggw.pl