Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Dr hab. Jakub Kraciuk , profesor SGGW
Prodziekan ds. Nauki
Kierownik Zakładu
Budynek: 5, pokój: 28
Telefon: (+48) 22 59 34 114, email: jakub_kraciuk@sggw.pl
Moje CV