Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Rynków Finansowych
Dr hab. Sylwester Kozak , profesor SGGW
Kierownik Zakładu
Budynek: 6, pokój: D35
Telefon: (+48) 22 59 34 068, email: sylwester_kozak@sggw.pl
Moje CV