Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych i Prawa
Dr hab. Iwona Kowalska , profesor SGGW
Budynek: 6, pokój: D35
Telefon: (+48) 22 59 34 185, email: iwona_kowalska@sggw.pl
Moje CV